Identyfikator artykułu : 00119014 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2015Drukowanie

Podczas korzystania z funkcji Live Mode Video, odtwarzane dane grania przestały odpowiadać. Co należy zrobić?

  Może to być związane z utratą połączenia Bluetooth z czujnikiem.

  Sprawdź następujące kwestie:

  • Sprawdź pozostały poziom naładowania akumulatora czujnika.
  • Sprawdź, czy dioda czujnika Bluetooth (niebieska) miga.
   Jeśli dioda Bluetooth (niebieska) nie miga, spróbuj zrestartować czujnik. Jeśli niebieska dioda nie zapala się nawet po naciśnięciu przycisku Bluetooth, naładuj akumulator czujnika — jest prawdopodobne, że pozostały poziom jego naładowania wynosi 0 (pusty).

  Informacje dotyczące zachowania migających diod można znaleźć poniżej.

  • Sprawdź pozostały poziom naładowania akumulatora obecnie używanego smartfona/tabletu.
  • Jeśli połączenie Bluetooth zostanie przerwane pomimo odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora czujnika, należy sprawdzić poziom naładowania baterii urządzenia. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy się upewnić, że urządzenie jest naładowane przed użyciem.

   Jeśli poziom naładowania akumulatora jest dostateczny zarówno w czujniku, jak i w używanym urządzeniu, ponownie przeprowadź parowanie.