Identyfikator artykułu : 00124580 / Ostatnia modyfikacja : 19.12.2017Drukowanie

Nie można odtwarzać prawidłowo materiałów wideo zarejestrowanych kamerami Action Cam itp. z szybkością 200/240 kl./s.

  Materiałów wideo nagranych z szybkością 121 lub więcej klatek na sekundę nie można odtwarzać przez łącze USB. Wynika to ze specyfikacji telewizora. Aby odtwarzać takie nagranie, należy podłączyć kamerę lub aparat do telewizora przewodem HDMI.

  UWAGA:

  • Jeśli szybkość klatek w materiale odtwarzanym przez łącze HDMI przekracza 60 kl./s, jest ona obniżana do 60 kl./s.
  • Szczegółowe informacje o szybkości klatek w materiałach wideo, które można odtwarzać przez łącze USB, podano w części FilmyPrzewodniku pomocniczym.
   Poniżej opisano, jak uzyskać dostęp do Przewodnika pomocniczego przy użyciu telewizora. Aby odszukać te informacje w Internecie, wejdź na poniższą stronę internetową i przejdź do czynności 3.

   1. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
   2. Wybierz opcję Przewodnik pomocniczy i naciśnij przycisk Enter.
   3. Wybierz opcję Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami i naciśnij przycisk Enter.
   4. Wybierz opcję Urządzenia USB i naciśnij przycisk Enter.
   5. Wybierz opcję Obsługiwane pliki i formaty i naciśnij przycisk Enter.
   6. Wybierz opcję Filmy i naciśnij przycisk Enter.