Identyfikator artykułu : 00163481 / Ostatnia modyfikacja : 26.03.2019Drukowanie

Wskazania na ekranie i ekran główny są czasami ciemne

  Przy oglądaniu materiałów wideo HDR (w tym filmów z Internetu) wskazania na ekranie i ekran główny mogą czasami stawać się ciemniejsze. Nie świadczy to o uszkodzeniu. Ponieważ elementy graficzne, takie jak wskazania na ekranie lub ekran główny, tworzone są w standardowy sposób, różnice w stosunku do standardu obrazu HDR mogą powodować zmniejszenie ich jasności.

  Sprawdź:

  • Jeśli opcja Tryb HDR jest ustawiona na Wł., zmień ustawienie opcji Tryb HDR na Automat. jedną z przedstawionych poniżej metod.
   • Podczas korzystania z aplikacji wideo, takiej jak YouTube:
    1. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
    2. Wybierz opcję Obraz.
    3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture Apps (Video) (Aplikacje obrazu (Wideo)).
    4. Wybierz Opcje wideo.
    5. Wybierz opcję Tryb HDR.
    6. Wybierz opcję Automat.
   • Podczas korzystania z aplikacji takiej jak serwis Google Play:
    1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
    2. Wyświetl ekran Ustawienia.
    3. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
    4. Wybierz opcję Obraz.
    5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture Apps (Video) (Aplikacje obrazu (Wideo)).
    6. Wybierz Opcje wideo.
    7. Wybierz opcję Tryb HDR.
    8. Wybierz opcję Automat.
   • Podczas oglądania materiałów HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego przez łącze HDMI:
    1. Wybierz tryb wejścia (HDMI).
    2. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
    3. Wybierz opcję Obraz.
    4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture HDMI (Obraz HDMI).
    5. Wybierz Opcje wideo.
    6. Wybierz opcję Tryb HDR.
    7. Wybierz opcję Automat.