Identyfikator artykułu : 00163481 / Ostatnia modyfikacja : 26.03.2019

Wskazania na ekranie i ekran główny są czasami ciemne

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przy oglądaniu materiałów wideo HDR (w tym filmów z Internetu) wskazania na ekranie i ekran główny mogą czasami stawać się ciemniejsze. Nie świadczy to o uszkodzeniu. Ponieważ elementy graficzne, takie jak wskazania na ekranie lub ekran główny, tworzone są w standardowy sposób, różnice w stosunku do standardu obrazu HDR mogą powodować zmniejszenie ich jasności.

Sprawdź:

 • Jeśli opcja Tryb HDR jest ustawiona na Wł., zmień ustawienie opcji Tryb HDR na Automat. jedną z przedstawionych poniżej metod.
  • Podczas korzystania z aplikacji wideo, takiej jak YouTube:
   1. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
   2. Wybierz opcję Obraz.
   3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture Apps (Video) (Aplikacje obrazu (Wideo)).
   4. Wybierz Opcje wideo.
   5. Wybierz opcję Tryb HDR.
   6. Wybierz opcję Automat.
  • Podczas korzystania z aplikacji takiej jak serwis Google Play:
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wyświetl ekran Ustawienia.
   3. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
   4. Wybierz opcję Obraz.
   5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture Apps (Video) (Aplikacje obrazu (Wideo)).
   6. Wybierz Opcje wideo.
   7. Wybierz opcję Tryb HDR.
   8. Wybierz opcję Automat.
  • Podczas oglądania materiałów HDR z zewnętrznego urządzenia podłączonego przez łącze HDMI:
   1. Wybierz tryb wejścia (HDMI).
   2. Naciśnij przycisk Action Menu na pilocie.
   3. Wybierz opcję Obraz.
   4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w kategorii Picture HDMI (Obraz HDMI).
   5. Wybierz Opcje wideo.
   6. Wybierz opcję Tryb HDR.
   7. Wybierz opcję Automat.