Identyfikator artykułu : 00102745 / Ostatnia modyfikacja : 08.05.2017

Dlaczego Sony | Music Center (SongPal) nie działa w starszej wersji systemu operacyjnego Android?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Najnowsza wersja aplikacji Sony | Music Center (SongPal) (2.0 lub późniejsza) jest zgodna tylko z Androidem 4.0.3 lub nowszym. Jeśli korzystasz ze starszej wersji Androida, możesz zainstalować aplikację Sony | Music Center (SongPal) w wersji 1.2, wykonując czynności opisane poniżej.

UWAGA: aby sprawdzić wersję Androida zainstalowaną na telefonie, kliknij [Informacje o telefonie] w Ustawieniach (opcja ta może wyglądać inaczej w zależności od modelu smartfonu).

1. Otwórz ten adres URL na swoim smartfonie:
http://hav.update.sony.net/SongPal/SongPal_v120.apk

2. Kliknij przycisk pobierania.
Rozpocznie się pobieranie aplikacji Sony | Music Center (SongPal), a na pasku stanu pojawi się ikona pobierania.

3. Przesuń pasek stanu w dół, by zobaczyć obszar powiadomień.
Będzie tam widoczny pobrany plik Sony | Music Center (SongPal).

4. Kliknij pobrany plik Sony | Music Center (SongPal).
Jeśli instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł jest niedozwolone, pojawi się ekran ostrzeżenia. Wykonaj wtedy czynności opisane poniżej.
Jeśli ekran ostrzeżenia nie zostanie wyświetlony, rozpocznie się instalacja.

  • Kliknij [Ustawienia] na ekranie ostrzeżenia.
    Wyświetli się ekran [Zabezpieczenia].
  • Zaznacz pole [Nieznane źródła], aby zezwolić na instalowanie aplikacji pochodzących z innych źródeł niż oficjalny sklep.
  • Kliknij ponownie pobrany plik Sony | Music Center (SongPal).
    Ekran ostrzeżenia nie wyświetli się i będzie można przystąpić do zainstalowania aplikacji Sony | Music Center (SongPal).

UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć pobranego pliku Sony | Music Center (SongPal), poszukaj go, używając menedżera plików.