Identyfikator artykułu : 00100514 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2017

Dlaczego nagrywanie filmu zostaje przerwane w połowie?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Maksymalny nieprzerwany czas nagrywania filmu wynosi około 29 minut.
Maksymalny rozmiar pliku filmu wynosi około 4 GB. Po przekroczeniu jednej z tych wartości nagrywanie zostaje przerwane.

UWAGA: maksymalny nieprzerwany czas nagrywania może się zmieniać w zależności od warunków zdjęciowych i rodzaju użytej karty pamięci.