Identyfikator artykułu : 00100514 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2017Drukowanie

Dlaczego nagrywanie filmu zostaje przerwane w połowie?

    Maksymalny nieprzerwany czas nagrywania filmu wynosi około 29 minut.
    Maksymalny rozmiar pliku filmu wynosi około 4 GB. Po przekroczeniu jednej z tych wartości nagrywanie zostaje przerwane.

    UWAGA: maksymalny nieprzerwany czas nagrywania może się zmieniać w zależności od warunków zdjęciowych i rodzaju użytej karty pamięci.