Identyfikator artykułu : 00092543 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak skonfigurować telewizor w przypadku korzystania z replikatora portów?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Replikator portów (model: PTR-BR100) ułatwia konfigurację telewizora dzięki zmniejszeniu liczby przewodów wychodzących z telewizora i ograniczeniu do minimum konieczności odsuwania telewizora od ściany lub centrum rozrywki podczas dodawania lub usuwania urządzeń źródłowych.

Aby podłączyć replikator portów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wyłączyć telewizor.
 2. Za pomocą kabla wyjściowego podłączyć replikator portów do następujących złączy znajdujących się w tylnej części telewizora.
  • HDMI 1
  • HDMI 2
  • HDMI 3
  • Kabel anteny telewizyjnej
  • USB 2
  Poniższa ilustracja przedstawia przykład rozmieszczenia złączy w tylnej części telewizora:
  Złącza telewizora 
  UWAGI:
  • Tylko port USB 2 obsługuje funkcję HDD Recording [Nagrywarka HDD].
  • Podczas początkowej konfiguracji należy wykorzystać wszystkie złącza kabli wyjściowych, aby w przyszłości uniknąć konieczności podejmowania prób uzyskania dostępu do tylnej części telewizora.
  • Upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.
  • Podłączyć dowolne urządzenia źródłowe do wejść replikatora portów.
   Wejścia replikatora portów
   UWAGA: Urządzenie źródłowe to urządzenie, które dostarcza sygnał audio lub wideo do telewizora. Powszechnie używanymi urządzeniami źródłowymi są dekodery telewizji kablowej, odbiorniki satelitarne, magnetowidy cyfrowe i odtwarzacze Blu-ray®.
 3. Podłączyć zasilacz sieciowy do replikatora portów.
  przyłącze zasilacza sieciowego
 4. Włączyć telewizor i przystąpić do normalnej obsługi. 

UWAGA: Replikator portów nie obsługuje funkcji MHL™. W przypadku podłączania urządzenia MHL należy skorzystać z wejścia HDMI 4 (MHL) znajdującego się w tylnej części telewizora w celu uzyskania dostępu do wszystkich możliwości funkcji MHL.
połączenie MHL