Identyfikator artykułu : 00100025 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak skonfigurować telewizor w przypadku korzystania z replikatora portów?

  Replikator portów (model: PTR-BR100) ułatwia konfigurację telewizora dzięki zmniejszeniu liczby przewodów wychodzących z telewizora i ograniczeniu do minimum konieczności odsuwania telewizora od ściany lub centrum rozrywki podczas dodawania lub usuwania urządzeń źródłowych.

  Aby podłączyć replikator portów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Wyłączyć telewizor.
  2. Za pomocą kabla wyjściowego podłączyć replikator portów do następujących złączy znajdujących się w tylnej części telewizora.
   • HDMI 1
   • HDMI 2
   • HDMI 3
   • Kabel anteny telewizyjnej
   • USB 2
   Poniższa ilustracja przedstawia przykład rozmieszczenia złączy w tylnej części telewizora:
   Złącza telewizora 
   UWAGI:
   • Tylko port USB 2 obsługuje funkcję HDD Recording [Nagrywarka HDD].
   • Podczas początkowej konfiguracji należy wykorzystać wszystkie złącza kabli wyjściowych, aby w przyszłości uniknąć konieczności podejmowania prób uzyskania dostępu do tylnej części telewizora.
   • Upewnić się, że wszystkie połączenia są bezpieczne.
   • Podłączyć dowolne urządzenia źródłowe do wejść replikatora portów.
    Wejścia replikatora portów
    UWAGA: Urządzenie źródłowe to urządzenie, które dostarcza sygnał audio lub wideo do telewizora. Powszechnie używanymi urządzeniami źródłowymi są dekodery telewizji kablowej, odbiorniki satelitarne, magnetowidy cyfrowe i odtwarzacze Blu-ray®.
  3. Podłączyć zasilacz sieciowy do replikatora portów.
   przyłącze zasilacza sieciowego
  4. Włączyć telewizor i przystąpić do normalnej obsługi. 

  UWAGA: Replikator portów nie obsługuje funkcji MHL™. W przypadku podłączania urządzenia MHL należy skorzystać z wejścia HDMI 4 (MHL) znajdującego się w tylnej części telewizora w celu uzyskania dostępu do wszystkich możliwości funkcji MHL.
  połączenie MHL