Identyfikator artykułu : 00170600 / Ostatnia modyfikacja : 16.10.2017

Jak zarejestrować telewizor w serwisie Amazon Prime Video i przygotować go do użycia?

  Aby utworzyć konto Amazon Prime Video:

  1. Używając komputera, wejdź na stronę Amazon Prime Video i wybierz opcję „Create your Amazon account” (Utwórz konto Amazon).

   Obraz
  2. Wykonuj polecenia z ekranu, aby utworzyć nowe konto Amazon Prime.

   Obraz
  3. Po utworzeniu konta nastąpi przekierowanie na stronę, na której trzeba będzie podać kod aktywacyjny.

   Obraz

  Jak uzyskać kod aktywacyjny:

  1. Otwórz w telewizorze aplikację Amazon.

   Obraz

  2. Zaloguj się na nowo utworzone konto Amazon Prime.

   Obraz

  3. Na ekranie telewizora pojawia się 6-znakowy kod.

   Obraz

  4. W oknie aktywacji na komputerze wprowadź kod wyświetlany na telewizorze.

   Obraz
  5. Telewizor jest pomyślnie zarejestrowany na koncie Amazon Prime.

   Obraz

  UWAGA: Informacje o zarejestrowanych produktach, takich jak telewizor, można uzyskać po kliknięciu przycisku „Manage My Device” (Zarządzaj urządzeniem).

  Obraz