Identyfikator artykułu : 00170600 / Ostatnia modyfikacja : 16.10.2017

Jak zarejestrować telewizor w serwisie Amazon Prime Video i przygotować go do użycia?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby utworzyć konto Amazon Prime Video:

 1. Używając komputera, wejdź na stronę Amazon Prime Video i wybierz opcję „Create your Amazon account” (Utwórz konto Amazon).

  Obraz
 2. Wykonuj polecenia z ekranu, aby utworzyć nowe konto Amazon Prime.

  Obraz
 3. Po utworzeniu konta nastąpi przekierowanie na stronę, na której trzeba będzie podać kod aktywacyjny.

  Obraz

Jak uzyskać kod aktywacyjny:

 1. Otwórz w telewizorze aplikację Amazon.

  Obraz

 2. Zaloguj się na nowo utworzone konto Amazon Prime.

  Obraz

 3. Na ekranie telewizora pojawia się 6-znakowy kod.

  Obraz

 4. W oknie aktywacji na komputerze wprowadź kod wyświetlany na telewizorze.

  Obraz
 5. Telewizor jest pomyślnie zarejestrowany na koncie Amazon Prime.

  Obraz

UWAGA: Informacje o zarejestrowanych produktach, takich jak telewizor, można uzyskać po kliknięciu przycisku „Manage My Device” (Zarządzaj urządzeniem).

Obraz