Identyfikator artykułu : 00067904 / Ostatnia modyfikacja : 23.01.2014Drukowanie

Poziom dźwięku rejestrowanego za pomocą wbudowanego mikrofonu jest niski. Czy można zwiększyć czułość rejestracji dźwięku?

    Aby zwiększyć czułość rejestracji dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu, należy:

    1. Przejść do menu Audio [Dźwięk].
    2. Wybrać opcję Audio Input [Wejście audio].
    3. Wybrać opcję INT MIC Sensitivity [Czułość wbudowanego mikrofonu].
    4. Wybrać opcję High [Wysoka].