Identyfikator artykułu : 00062706 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017

Czy można naładować akumulator, podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Tak. Akumulator można naładować, podłączając aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Należy się upewnić, że komputer jest włączony i pracuje, gdy aparatlub kamera są podłączone. Aparat musi być wyłączony, aby możliwe było naładowanie akumulatora.

UWAGA: Akumulator może się nie ładować, jeżeli komputer przejdzie w tryb oczekiwania, hibernacji lub uśpienia.