Identyfikator artykułu : 00062706 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Czy można naładować akumulator, podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB?

    Tak. Akumulator można naładować, podłączając aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Należy się upewnić, że komputer jest włączony i pracuje, gdy aparatlub kamera są podłączone. Aparat musi być wyłączony, aby możliwe było naładowanie akumulatora.

    UWAGA: Akumulator może się nie ładować, jeżeli komputer przejdzie w tryb oczekiwania, hibernacji lub uśpienia.