Identyfikator artykułu : 00168445 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021

Komputer nie nawiązuje połączenia USB z kamerą Sony.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  WAŻNE:

  • Importowanie filmów z kamer Digital8 lub MiniDV przy użyciu przewodu USB wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących pytaniach i odpowiedziach:
   Jak przesłać film z kamery Digital8 lub MiniDV do komputera z systemem operacyjnym Windows.
  • W niektórych systemach operacyjnych wymagane jest zalogowanie się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  • Jeżeli komputer jest podłączony do sieci komputerowej, niezbędne może być tymczasowe wyłączenie połączenia z siecią lub podłączenie kamery do innego komputera, który nie jest połączony z siecią.
  1. Odłącz przewód USB od kamery i komputera.

  2. Upewnij się, że porty USB kamery komputera nie są brudne ani zakurzone.

  3. Upewnij się, że przewód USB jest starannie podłączony do kamery.

  4. Upewnij się, że drugi koniec przewodu USB jest starannie podłączony do portu USB komputera.

   UWAGA:

   • Do połączenia kamery z komputerem należy użyć dostarczonego lub wbudowanego przewodu USB.
   • Sprawdź, czy znak Obrazznajduje się u góry, i dokładnie podłącz przewód.
    Obraz
   • W razie problemu z podłączeniem wbudowanego przewodu USB spowodowanego niewystarczającą długością należy podłączyć przedłużacz USB.
   • Importowanie z użyciem przewodu USB innego producenta może okazać się niemożliwe, nawet jeśli przewód ten umożliwia ładowanie.
   • Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB.
   • Nie jest możliwe importowanie do komputera przez łącze HDMI.
  5. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB (z wyjątkiem myszy i klawiatury).

  6. Wyłącz kamerę na 30 sekund.

  7. Po 30 sekundach ponownie włącz kamerę.

   WAŻNE:

   • Jeśli kamera ma funkcję strumieniowej transmisji przez łącze USB (USB Streaming), konieczne może się okazać wyłączenie tej funkcji w menu kamery. Funkcję strumieniowej transmisji przez łącze USB mają jednak tylko niektóre kamery z łączem USB.
   • W niektórych modelach kamer po włączeniu trzeba wybrać z ekranu LCD tryb USB CONNECT (połączenie USB) lub COMPUTER (Komputer).
   • W razie potrzeby dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi kamery.
  8. Sprawdź zawartość ekranu LCD kamery.

   • If USB connected, MTP connected, or Mass Storage connected is displayed on the LCD screen of the camcorder. Komputer nie rozpoznaje kamery.
   • If Check the connected device is displayed on the LCD screen of the camcorder. After being recognized by a computer once, there is a possibility that the connection is canceled because a USB cable is disconnected or has lost the connection, etc. Reconnect the USB cable.
   • If USB SELECT is displayed on the LCD screen of the camcorder. Touch USB Connect. Jeśli do wyboru jest więcej niż jedna opcja USB Connect (Połączenie USB), dotknij przycisku USB Connect (Połączenie USB) dla nośnika, z którego chcesz importować obrazy: Obraz (pamięć wewnętrzna), Obraz (wewnętrzny dysk twardy), Obraz (karta pamięci).
  9. Zmień w kamerze ustawienia opcji USB Connect Setting (Ust. połączenia USB) i USB LUN Setting (Ustawienia USB LUN). (Dotyczy tylko kamer wprowadzonych na rynek po roku 2011.)
   W celu zmiany ustawień wykonaj poniższe czynności.

   • Wybierz MENU - Setup (Konfiguracja) - USB Connect Setting (Ust. połączenia USB) - Mass Storage.
   • Wybierz MENU - Setup (Konfiguracja) - USB Connect Setting (Ustawienia USB LUN) - Single (Jeden).
  10. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, do połączenia użyj innego portu USB komputera. Jeżeli kamera nie jest rozpoznawana pomimo jej podłączenia do innego portu USB komputera, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

   WAŻNE: W przypadku komputera z systemem operacyjnym Windows należy również spróbować odinstalować i ponownie zainstalować sterownik USB

  11. Jeśli problem pozostał nierozwiązany, może być konieczna wymiana przewodu USB.

  12. Jeśli mimo wykonania wszystkich powyższych czynności i wymiany przewodu USB problem nadal nie jest rozwiązany, należy spróbować podłączyć kamerę do innego komputera.

   UWAGA: Jeżeli problem nie wystąpi w innym komputerze, może to świadczyć o nieprawidłowej konfiguracji portów USB w pierwszym komputerze lub obecności w tym komputerze oprogramowania uniemożliwiającego połączenie. Należy wtedy zwrócić się do producenta komputera o dalszą pomoc w diagnozowaniu problemu z komputerem.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeżeli problem wystąpi także po podłączeniu innego komputera, kamera Sony może wymagać naprawy.