Identyfikator artykułu : 00081047 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Czy można obsługiwać aparat podczas korzystania z połączenia USB?

    Nie można obsługiwać aparatu podczas korzystania z połączenia USB. Aby korzystać z aparatu, należy go najpierw odłączyć.

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Nie wolno odłączać aparatu, gdy kontrolka dostępu do karty pamięci jest zaświecona. Przesyłane lub nagrane na karcie pamięci dane mogą ulec uszkodzeniu.