Identyfikator artykułu : 00139258 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2021

Jak zainstalować sterownik USB na komputerze z systemem operacyjnym Windows

  Korzystając z komputera z systemem operacyjnym Windows, nie trzeba instalować sterownika USB, aby móc podłączyć kamerę Sony do komputera za pomocą przewodu USB. Ogólny sterownik wbudowany w system operacyjny Windows umożliwia komunikację między kamerą a komputerem. Po podłączeniu kamery do komputera za pomocą przewodu USB system operacyjny Windows automatycznie wykryje i zainstaluje właściwy sterownik.

  UWAGA: dostępny jest oddzielny artykuł, jeśli  komputer nie wykrył połączenia USB z kamerą Sony .

  W celu przesłania wideo i zdjęć z kamery do komputera zaleca się stosowanie oprogramowania PlayMemories Home .

  W przypadku niektórych typów kamer taśmowych wymagane jest uprzednie zainstalowanie sterownika z dostarczonego z nią oprogramowania, aby kamera mogła skomunikować się z komputerem. W celu zainstalowania oprogramowania i sterownika USB na komputerze z systemem operacyjnym Windows wykonaj następujące czynności.

  WAŻNE:

  • Zanim przystąpisz do instalacji oprogramowania, sprawdź, czy jest ono zgodne z systemem operacyjnym na tym komputerze. Specyfikacja oprogramowania jest podana w dostarczonej instrukcji obsługi kamery.
  • Jeśli kamera jest już podłączona do komputera, należy ją odłączyć przed rozpoczęciem tej procedury.
  1. Włącz komputer.

   UWAGA: Jeżeli używasz systemu operacyjnego, w którym są zdefiniowane uprawnienia Administratora, zalecane jest zalogowanie się jako administrator.

  2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM komputera.
  3. Na ekranie instalacyjnym kliknij przycisk Install (zainstaluj).
  4. W celu zakończenia instalacji oprogramowania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.