Identyfikator artykułu : 00165248 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Pojawia się komunikat o błędzie informujący, że używana przeglądarka internetowa nie jest obsługiwana lub że materiał będzie najlepiej wyświetlany w przeglądarce Google Chrome

  Znane są doniesienia o występowaniu podobnych błędów w pewnych aplikacjach internetowych z menu Spotlight, gdy dla trybu User Agent wybrane było ustawienie Custom (Własny).

  Występowanie takich błędów zgłaszano przy korzystaniu z następujących fabrycznie zainstalowanych aplikacji internetowych:

  • HBO GO
  • O'REILLY TV
  • The Onion
  • The New York Times

  Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić ustawienie trybu User Agent na Default (Domyślny), wykonując następujące poniższe czynności.

  1. Przejdź na stronę główną przeglądarki Google Chrome.
  2. Używając pilota z klawiaturą, naciśnij przycisk MENU.                                                                                                                                          Obraz
  3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Ustawienia.
  4. Naciśnij przycisk ENTER.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  6. Naciśnij przycisk ENTER.
  7. Użyj optycznego czujnika palca (OFS), aby wskazać i wybrać opcję Under the Hood (Pod maską).
  8. Używając czujnika OFS, zmień ustawienie opcji User Agent na Default (Domyślny).
  9. Dwukrotnie naciśnij przycisk BACK (wstecz, patrz rysunek powyżej), aby opuścić ekran ustawienia trybu.

  Teraz możliwy będzie dostęp do wymienionych powyżej aplikacji internetowych.