Identyfikator artykułu : 00149277 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Podczas korzystania z aplikacji Netflix w telewizorze nie jest dostępna funkcja Wide Mode (Tryb szeroki).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje pomocne przy regulacji ustawień ekranu podczas wyświetlania materiałów wideo w aplikacji Netflix wbudowanej w telewizorach Sony lub w internetowym urządzeniu wideo DMX-NV1. Jeśli chcesz skonfigurować ekran w telewizorze w przypadku korzystania z aplikacji Netflix w odtwarzaczu Blu-ray Disc, sieciowym odtwarzaczu multimedialnym lub w internetowym urządzeniu wideo, zapoznaj się z tym artykulem .

Podczas korzystania z internetowych aplikacji wideo funkcja Wide Mode (Tryb szeroki) jest wyłączona.

Jeśli urządzenie wykorzystuje aplikację Netflix w wersji 1, wyświetlany materiał wideo można powiększyć lub pomniejszyć przy użyciu jednej z poniższych opcji.

 • Przy użyciu strzałki w górę lub w dół na dołączonym pilocie.

  Naciśnięcie strzałki w górę lub w dół na pilocie telewizora pozwala powiększyć obraz w celu wypełnienia całego ekranu lub pomniejszyć go w celu wyświetlenia tylko na środku ekranu.

  • Naciśnięcie strzałki w górę powoduje powiększenie obrazu.
  • Naciśnięcie strzałki w dół powoduje pomniejszenie obrazu.
 • Przy użyciu menu Options (Opcje):
  1. Rozpocznij odtwarzanie filmu.
  2. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie telewizora.
  3. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby wybrać opcję Full Screen (Pełny ekran) lub Actual Size (Rzeczywisty rozmiar).
  4. Naciśnij przycisk Enter.
 • Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie:
  Przy użyciu żółtego i niebieskiego przycisku na dołączonym pilocie można powiększyć lub pomniejszyć obraz.

  Niebieski i żółty przycisk pilota

UWAGI:

 • Obrazu nie można powiększyć powyżej rozmiaru całego ekranu ani pomniejszyć poniżej rzeczywistego rozmiaru.
 • Powiększenie obrazu ma wpływ na jego jakosc .