Identyfikator artykułu : 00164741 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Nie można przeprowadzić przywracania systemu z użyciem dysków ratunkowych, ponieważ nie są wykrywane punkty przywracania.

    Użycie dysków ratunkowych do przywrócenia pełnego, oryginalnego systemu operacyjnego Windows Vista może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem komunikatu No restore points (Brak punktów przywracania), jeśli wersja systemu operacyjnego komputera została obniżona do Windows XP. Obraz

    Problem ten może wystąpić po wybraniu funkcji Windows System Restore (Przywracanie systemu Windows) w oknie Before Restore Complete System (Przed przywróceniem pełnego systemu), nawet jeśli w systemie operacyjnym Windows XP utworzone zostały punkty przywracania systemu. Wynika to z faktu, że funkcja Windows System Restore jest zgodna tylko z punktami przywracania systemu utworzonymi w systemie operacyjnym Windows Vista.

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Usunięte zostaną wszystkie dane z przywracanego dysku twardego.

    Aby rozwiązać ten problem, podczas przywracania systemu wybierz w oknie Before Restore Complete System (Przed przywróceniem pełnego systemu) opcję Skip (Pomiń), po czym wykonaj normalną procedurę przywracania.

    UWAGA: Informacji o przywracaniu systemu w konkretnym modelu produktu należy szukać w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.