Identyfikator artykułu : S700024548 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów związanych z aplikacją VAIO Recovery Center

  poziom trudności Poziom trudności:
  Łatwy
  wymagany czas Wymagany czas:
  10 minut


  Uwaga: Szczegółowe informacje na temat przywracania systemu znaleźć można w załączonym przewodniku „Troubleshooting and Recovering your VAIO system” [„Rozwiązywanie problemów i przywracanie systemu VAIO”] lub na stronie pomocy technicznej VAIO Support.


  Nie można przeprowadzić odzyskiwania systemu.

  Wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Cannot use this recovery disc for this computer” [„Nie można użyć dysku odzyskiwania systemu dla tego komputera”] lub „This program cannot be used for this computer” [„Nie można uruchomić tego programu na tym komputerze”].

  1. Należy spróbować odzyskiwania systemu za pomocą dysków odzyskiwania systemu lub fabrycznej partycji odzyskiwania systemu ( Windows 7, Vista, XP, Windows 8). Jeśli błąd ten wystąpi przy próbie użycia wbudowanej funkcji odzyskiwania systemu, należy przejść do kroku 4.
  2. Jeśli użycie opcji odzyskiwania systemu nie jest możliwe (np. w przypadku usunięcia partycji odzyskiwania systemu), należy przejść do kroku 4.
  3. Należy upewnić się, że używane są odpowiednie dyski odzyskiwania systemu. Jeśli nie są one dostępne, ale możliwe jest użycie partycji odzyskiwania systemu, należy przeprowadzić odzyskiwanie za pomocą klawisza F10 i utworzyć nowe dyski odzyskiwania.
  4. Jeśli powyższe kroki (użycie dysków odzyskiwania systemu lub fabrycznej partycji odzyskiwania systemu) nie pozwoliły na przeprowadzenie odzyskiwania systemu, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta VAIO.

  Pojawiają się komunikaty o błędach o kodach: „305” (np.: „305:69”), „323” (np.: „323:52”) lub „403”.

  1. Należy przeprowadzić procedurę odzyskiwania systemu za pomocą dysków odzyskiwania systemu lub fabrycznej partycji odzyskiwania systemu.
  2. Należy spróbować zarówno opcji „C recovery" [„Odzyskiwanie partycji C”], jak również „Complete recovery” [„Pełne odzyskiwanie”] w kreatorze aplikacji VAIO Recovery Center.
  3. Jeśli problem nie zostanie usunięty, należy użyć opcji „VAIO Hardware Diagnostics” [„Diagnostyka sprzętowa VAIO”] w kreatorze aplikacji VAIO Recovery Center i przetestować dysk twardy w poszukiwaniu błędów.
  4. Jeśli test dysku twardego wykaże błąd, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta VAIO.
  5. Jeśli test dysku twardego nie wykaże błędu, ale nadal nie będzie możliwe przeprowadzenie odzyskiwania systemu, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta VAIO.

  Nie można przeprowadzić odzyskiwania systemu, ponieważ partycja odzyskiwania została usunięta (np. podczas instalacji nowego systemu) bez utworzenia dysków odzyskiwania systemu.

  Należy skontaktować się z pomocą techniczną VAIO Support w celu zakupu dysków odzyskiwania systemu.

  Przy próbie ponownej instalacji załączonych programów lub sterowników wyświetlany jest komunikat o błędzie.

  Wyświetlony zostaje komunikat o błędzie „This program cannot be used on this computer” [„Nie można uruchomić tego programu na tym komputerze”].

  1. Jeśli błąd ten wystąpi przy próbie ponownej instalacji programów i sterowników VAIO z partycji odzyskiwania systemu (tzn. nie za pomocą dysku odzyskiwania systemu), należy przejść do kroku 3.
  2. Jeśli błąd ten wystąpi przy próbie użycia dysku odzyskiwania systemu, należy upewnić się, że używany jest odpowiedni dysk.
  3. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta VAIO.

  W aplikacji VAIO Recovery Center wyświetlony zostaje błąd 505 (np. 505:26).

  1. Błąd ten może wystąpić przy próbie instalacji już zainstalowanego programu. Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować program za pomocą opcji Programs and Features [Programy i funkcje] w oknie Control Panel [Panel sterowania].
  2. Jeśli problem występuje nadal, należy utworzyć kopię zapasową danych osobistych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu, co spowoduje ponowne zainstalowanie fabrycznie zainstalowanych programów.

  Wyświetlony zostaje błąd „You must be logged on as system administrator to continue” [„Musisz zalogować się jako administrator systemu, aby kontynuować”].

  Należy wylogować się i zalogować się ponownie na koncie z uprawnieniami administratora, a następnie ponownie uruchomić aplikację VAIO Recovery Center.

  Wyświetlony zostaje błąd „AC adapter is not connected” [„Zasilacz sieciowy nie jest podłączony”].

  Aby uniknąć przerw w zasilaniu w trakcie pracy, należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy.


  Nie można utworzyć dysków odzyskiwania systemu

  Proces zatrzymuje się lub wyświetlony zostaje komunikat o błędzie podczas nagrywania dysku.

  1. Należy upewnić się, że zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje.
  2. Jeśli problem występuje nadal, należy utworzyć kopię zapasową danych osobistych i przeprowadzić odzyskiwanie systemu za pomocą dysków odzyskiwania systemu, a następnie nagrać dyski odzyskiwania, używając czystego systemu, tzn. nagrać je przed instalacją jakichkolwiek aplikacji lub aktualizacji firm trzecich.
  3. Jeśli problem nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z działem wsparcia klienta VAIO.