Identyfikator artykułu : S700024551 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Rozwiązywanie problemów związanych z klawiaturą

  Artykuł ten opisuje rozwiązania następujących problemów:
  • określenie i ustawienie właściwego układu klawiatury w systemie Windows Vista,
  • pojedyncze klawisze nie działają,
  • pojedyncze klawisze odłączyły się od klawiatury.
  poziom trudności Poziom trudności:
  Łatwy
  wymagany czas Wymagany czas:
  15 minut

  Określenie i ustawienie właściwego układu klawiatury

  Każda klawiatura ma z reguły nadrukowany układ klawiatury właściwy dla danego kraju. Nadruk ten stanowi jedyną różnicę między klawiaturami przeznaczonymi dla różnych krajów. W zależności od ustawień klawiatury w systemie operacyjnym, klawisze mogą reprezentować różne znaki.

  Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].
  2. Kliknąć przycisk Classic View [Widok klasyczny] znajdujący się w górnej lewej części okna.
  3. Kliknąć polecenie Regional and Language Options [Opcje językowe i regionalne] (patrz rysunek 1).

   ><br> <figure>Rysunek 1 - Control Panel [Panel sterowania] - Regional and Language Options [Opcje regionalne i językowe].</figure><br> <br> </li> <li>Kliknąć zakładkę <strong>Keyboards and Languages [Klawiatury i języki]</strong>.</li> <li>Kliknąć polecenie <strong>Change Keyboards... [Zmień klawiatury...]</strong> (patrz rysunek 2).<br> <br> <img src=
  4. Aby dodać układ klawiatury, należy kliknąć opcję Add [Dodaj], wybrać odpowiedni układ i kliknąć przycisk OK
   (patrz rysunek 4).

   ><br> <figure>Rysunek 4 - Add Input Language [Dodawanie języka].</figure><br> <br> </li> <li>Aby usunąć niepotrzebny układ, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk <strong>Remove [Usuń]</strong>.</li> </ol> <br> </li> <li>Następnie należy kliknąć przycisk <strong>OK</strong>, aby zastosować ustawienia i zamknąć okno.</li> </ol> <br> <h2>Pojedyncze klawisze nie działają</h2> <ol> <li>Kliknąć przycisk <strong>Start</strong>.</li> <li>Kliknąć opcję <strong>All Programs [Wszystkie programy]</strong>.</li> <li>Kliknąć opcję <strong>Accessories [Akcesoria]</strong>.</li> <li>Kliknąć program <strong>Notepad [Notatnik]</strong>.</li> <li>Klawisze można przetestować w oknie programu Notatnik.</li> <ol style=
  5. Jeśli naciśnięcie klawisza daje nieoczekiwany rezultat:
   • Sprawdzić, czy opcja Caps Lock jest wyłączona, naciskając klawisz Caps Lock i obserwując diodę statusu.
   • Sprawdzić, czy opcja NumLock jest wyłączona (jeśli po naciśnięciu klawiszy z prawej strony klawiatury pojawiają się cyfry zamiast liter) lub włączona (jeśli po naciśnięciu klawiszy z bloku numerycznego nie pojawiają się cyfry), naciskając klawisz NumLock i obserwując diodę statusu.
   • Sprawdzić układ klawiatury wg wskazań podanych wyżej.
  1. Jeśli naciśnięcie klawisza nie powoduje wyświetlenia żadnego znaku:
   • Upewnić się, że nie jest to jeden ze specjalnych klawiszy, takich jak Mute, Volume lub Zoom.
 • Jeśli powyższe wskazówki nie wystarczają do usunięcia problemu, oznacza to, że prawdopodobną jego przyczyną jest uszkodzenie klawiatury powstałe w wyniku zalania cieczą. Uszkodzenie to nie jest objęte gwarancją, tak więc problem rozwiązać można tylko poprzez płatną naprawę lub użycie zastępczej klawiatury USB.

 • Pojedyncze klawisze odłączyły się od klawiatury

  Odłączenie się klawiszy od klawiatury z reguły spowodowane jest przez fizyczne uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją.