Identyfikator artykułu : 00083296 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2014Drukowanie

Jakie typy plików można przywracać za pomocą narzędzia przywracania danych VAIO?

  Poniższa tabela zawiera wykaz typów i rozszerzeń plików, które można przywracać za pomocą narzędzia przywracania danych VAIO.

  UWAGA: Pliki zaszyfrowane lub chronione prawem autorskim mogą nie być poprawnie kopiowane i przywracane.

  ObrazWideoMusic [Muzyka]Dokument
  .bmp.avi.aiff.csv
  .emf.asf.aif.doc
  .exif.dvr-ms.au.dochtml
  .dib.dvr.snd.dqy
  .gif.dcr.cda.feed
  .jfif.dir.mid.html
  .jpe.dxr.midi.htm
  .jpeg.m1v.rmi.htt
  .jpg.m2t.m3u.mdb
  .pmp.m2ts.3gp.ppt
  .png.mmv.mp4.pps
  .tif.mov.m4a.ppthtml
  .tiff.mp2.omg.pst
  .wmf.m2a.oma.rtf
  .wdp.mpa.aa3.txt
  .mpv2.dsd.end
  .mp4.smp.fdf
  .mpe.rm.xfdf
  .mpeg.mp3.ai
  .mpg.sfw.psd
  .swf.wav.pdf
  .wswmm.wave.fga
  .rm.wma.url
  .vdo.mp2.xlb
  .wm.m2a.xlc
  .wmv.mpa.xls
  .clf.mpv2.xlshtml
  .ctd.mp4.xlsmhtml
  .xlthtml
  .xml
  .xls
  .wri