Identyfikator artykułu : 00108367 / Ostatnia modyfikacja : 04.03.2015Drukowanie

Obraz miga podczas nagrywania filmu w otoczeniu oświetlonym lampą fluorescencyjną.

    Jeśli obraz miga podczas nagrywania filmu w otoczeniu oświetlonym lampą fluorescencyjną, włącz opcję Flicker Cancel (Anulowanie migotania) lub Flicker Reduction (Redukcja migotania) w menu aparatu. Opcja Flicker Cancel/Flicker Reduction (Anulowanie/redukcja migotania) eliminuje migotanie, które często występuje podczas nagrywania filmu w otoczeniu oświetlonym lampą fluorescencyjną.

    UWAGA: Jeśli do włączenia tej opcji potrzebne są szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem. Instrukcje obsługi są dostępne online w sekcji Manuals (Instrukcje) na tej stronie.