Identyfikator artykułu : 00108028 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Jak wyłączyć tryb demonstracyjny cyfrowej ramki fotograficznej?

    Tryb demonstracyjny jest włączany automatycznie po pierwszym uruchomieniu cyfrowej ramki fotograficznej. Zostanie on wyłączony po podłączeniu karty pamięci lub kompatybilnego urządzenia zewnętrznego.

    UWAGA: gdy włączony jest tryb demonstracyjny, nie można zmieniać ustawień Date/time [Data/godzina].