Identyfikator artykułu : 00200359 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Cyfrowa ramka fotograficzna — wyłączenie funkcji automatycznego odbioru i odtwarzania obrazów z serwisu PlayMemories Online

  19 lipca 2018 r.
  Sony Corporation

  Dziękujemy za zakup produktu Sony.

  Z przykrością informujemy użytkowników cyfrowych ramek fotograficznych DPF-WA700 / W700, że funkcja automatycznego odbioru i odtwarzania obrazów z serwisu PlayMemories Online będzie działać tylko do 30 września 2018 r.; później zostanie ona wyłączona.

  Począwszy od 30 września do odbierania nowych obrazów prosimy używać funkcji e-mail urządzenia.

  Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

   

  Jak udostępniać zdjęcia przy użyciu funkcji e-mail?

  Po skonfigurowaniu funkcji e-mail w usługach sieciowych urządzenia nadal można odbierać nowe zdjęcia i wyświetlać je na urządzeniu.
  Szczegółowy opis tej funkcji zamieszczony jest w instrukcji obsługi produktu, w podrozdziale [Enjoying Network Services] (Użycie usług sieciowych) rozdziału [Enjoying More] (Dodatkowe funkcje). 
  Instrukcję obsługi można pobrać ze strony z opisem posiadanego produktu. 

  Skróconą procedurę zamieszczamy poniżej:

  1. Naciśnij przycisk [MENU] z tyłu ramki.
  2. Dotknij opcji [Network Services] (Usługi sieciowe).
  3. Dotknij ikony z kluczem z prawej strony opcji [Email].
  4. Dotknij opcji [Email Address] (Adres e-mail), aby wyświetlić klawiaturę, po czym wprowadź odpowiedni adres poczty elektronicznej.
  5. Na zakończenie dotknij opcji [Next] (Dalej).
  6. Wprowadź hasło przy użyciu wyświetlonej klawiatury, po czym dotknij opcji [Complete] (Zakończ).
  7. Dotknij opcji [Next] (Dalej).
  8. Dotknij opcji [OK]. Wybieranie ustawień powinno być zakończone.