Identyfikator artykułu : 00134234 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2015Drukowanie

Zmiana ustawień języka w aparacie

    Nawet jeśli menu jest w innym języku, czynności pozwalające na dostęp do menu języka są takie same. Jednak ścieżka menu do zmiany ustawień języka może się różnić, zależnie od używanego aparatu.

    MENU → ObrazObraz [Setup (Konfiguracja)] → Obraz [Language (Język)] → wybierz żądany język
    MENU → Obraz [Settings (Ustawienia)] → Obraz [Main Settings (Ustawienia główne)] → [Language Setting (Ustawienia języka)] → wybierz żądany język →Obraz

    Możesz także wykonać procedurę zmiany języka opisaną w instrukcji obsługi aparatu.

    UWAGA: Lista dostępnych języków może zależeć od produktu i kraju zakupu.