Identyfikator artykułu : 00134234 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2015

Zmiana ustawień języka w aparacie

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Nawet jeśli menu jest w innym języku, czynności pozwalające na dostęp do menu języka są takie same. Jednak ścieżka menu do zmiany ustawień języka może się różnić, zależnie od używanego aparatu.

MENU → ObrazObraz [Setup (Konfiguracja)] → Obraz [Language (Język)] → wybierz żądany język
MENU → Obraz [Settings (Ustawienia)] → Obraz [Main Settings (Ustawienia główne)] → [Language Setting (Ustawienia języka)] → wybierz żądany język →Obraz

Możesz także wykonać procedurę zmiany języka opisaną w instrukcji obsługi aparatu.

UWAGA: Lista dostępnych języków może zależeć od produktu i kraju zakupu.