Identyfikator artykułu : 00078691 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2014Drukowanie

Ile danych dziennika GPS można przechowywać w aparacie?

    W aparacie można przechowywać dane dziennika GPS z 24 godzin. Zapisywanie danych w dzienniku GPS zostanie automatycznie przerwane po 24 godzinach ciągłego użytkowania odbiornika GPS.

    UWAGA: Czas kiedy triangulacja GPS nie jest możliwa lub bateria została wyjęta nie jest uwzględniony w dzienniku GPS i z tego powodu całkowity czas rejestracji może trwać dłużej niż 24 godziny.