Identyfikator artykułu : S700024595 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jakie urządzenia USB współpracują z tabletem Xperia?

  Jakie urządzenia USB współpracują z tabletem Xperia?

  Tablet Xperia nie jest wyposażony w port USB, ale może nawiązywać połączenia USB za pośrednictwem akcesoriów opcjonalnych. Poniżej znajduje się zestawienie tych akcesoriów i umożliwianych przez nie rodzajów połączeń.

  Kabel USB SGPUC2


  Kabel o długości 1 m, podłączany do gniazda Multiport tabletu Xperia, z wtyczką USB typu A. Dostarczany z zasilaczami sieciowymi SGPAC5V5 i SGPAC5V6 oraz sprzedawany oddzielnie. Jeden z wymienionych zasilaczy sieciowych oraz jeden z wymienionych kabli jest dostarczany z tabletem.

  Funkcje:
  • Podłączanie tabletu do zasilacza sieciowego w celu ładowania.
  • Podłączanie tabletu jako urządzenia pamięci masowej USB do komputera.
  • Ładowanie tabletu za pośrednictwem portu USB komputera (wymagane natężenie 1,5 A).
   Uwaga: Funkcja ładowania za pośrednictwem portu USB może nie być dostępna w przypadku niektórych komputerów lub może być obsługiwana tylko przez specjalnie oznaczone porty, przeznaczone do tego celu. Więcej informacji na temat ładowania urządzeń za pośrednictwem portu USB można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.

  Adapter hosta USB SGPUC3


  Kabel o długości 15 cm, podłączany do gniazda Multiport tabletu Xperia, ze złączem USB typu A. 

  Funkcje:
  • Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB do tabletu, takich jak: 
   Uwaga: nie ma gwarancji, że konkretne urządzenie będzie współpracowało z tabletem!
   • cyfrowy aparat fotograficzny 
   • pamięć USB typu flash
  • Podłączanie urządzeń wejściowych USB do tabletu, takich jak: 
   Uwaga: nie ma gwarancji, że konkretne urządzenie będzie współpracowało z tabletem!
   • klawiatury, myszy, 
   • urządzenia sterujące używane w grach

  Adapter HDMI SGPHC1


  Kabel o długości 15 cm, podłączany do gniazda Multiport tabletu Xperia, z gniazdem wyjściowym HDMI i złączem Multiport. Może być używany z kablem USB dołączonym do zasilacza sieciowego (SGPUC2, patrz wyżej).

  Funkcje:

  • Udostępnione wyjście HDMI umożliwiające podłączanie do telewizora lub wyświetlacza.
  • Podłączanie za pośrednictwem kabla SGPUC2 do zasilacza sieciowego SGPAC5V5 lub SGPAC5V6.
  • Podłączanie tabletu jako urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem kabla SGPUC2 do komputera.

  Uwaga: Do złącza Multiport adaptera nie można podłączać adaptera hosta USB (SGPUC3) ani kolejnych adapterów HDMI (SGPHC1).

  Stacja dokująca SGPDS2

  Podłączana do gniazda Multiport tabletu. Zawiera gniazdo Multiport, do którego można podłączyć kabel zasilacza sieciowego w celu podłączenia do zasilacza lub komputera.

  Funkcje:
  • Podłączanie za pośrednictwem kabla SGPUC2 do zasilacza sieciowego SGPAC5V5 lub SGPAC5V6.
  • Podłączanie tabletu jako urządzenia pamięci masowej USB za pośrednictwem kabla SGPUC2 do komputera.

  Statyw dokujący SGPDS3


  Statyw dostarczany z zasilaczem sieciowym, wyposażony w gniazdo wyjściowe HDMI i 3 złącza USB typu A działające w trybie hosta.

  Funkcje:
  • Udostępnione wyjście HDMI umożliwiające podłączanie do telewizora lub wyświetlacza.
  • Podłączanie urządzeń pamięci masowej USB do tabletu, takich jak: 
   Uwaga: nie ma gwarancji, że konkretne urządzenie będzie współpracowało z tabletem!
   • cyfrowy aparat fotograficzny 
   • pamięć USB typu flash
  • Podłączanie urządzeń wejściowych USB do tabletu, takich jak: 
   Uwaga: nie ma gwarancji, że konkretne urządzenie będzie współpracowało z tabletem!
   • klawiatury, myszy, 
   • urządzenia sterujące używane w grach
  • Ładowanie i zasilanie tabletu za pośrednictwem zasilacza sieciowego dołączonego do statywu dokującego.

  Osłona z klawiaturą SGPSK1

  Osłona ze zintegrowaną klawiaturą USB. Dokowanie tabletu w osłonie następuje po jej podłączeniu do gniazda Multiport tabletu. Klawiatura nie wymaga połączenia bezprzewodowego, może więc być używana w trybie samolotowym. Do osłony dołączony jest kabel Micro USB. Po prawej stronie osłony znajduje się pasujące złącze.


  Funkcje:
  • Podłączanie za pośrednictwem kabla SGPUC2 do zasilacza sieciowego SGPAC5V5 lub SGPAC5V6.

  Głośnik dokujący SGPSPK1


  Głośnik ze statywem udostępniający dodatkowe wejście audio, z dołączonym zasilaczem sieciowym i pilotem. W odróżnieniu od stacji dokującej i statywu opisanych powyżej nie zawiera portów USB.