Identyfikator artykułu : 00237473 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Niestabilne połączenie z siecią Wi-Fi

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Uruchom ponownie urządzenie, po czym wyłącz sieć Wi-Fi i włącz ją na nowo.

  Jak włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi 

  • Zdejmij z urządzenia wszelkie osłony ochronne, aby sprawdzić, czy poprawi to moc sygnału Wi-Fi.
  • Uruchom ponownie router. Sprawdź, czy router ma certyfikat Wi-Fi. Twoje urządzenie ma certyfikat Wi-Fi. Jeśli router go nie ma, oba urządzenia mogą się nieprawidłowo komunikować.

  Jak sprawdzić, czy router ma certyfikat Wi-Fi 

  • Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Sprawdź moc sygnału Wi-Fi (ikonę Wi-Fi) na pasku stanu. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, przybliż się do hotspota (urządzenia zapewniającego sieć Wi-Fi).
  • Upewnij się, że w routerze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować oprogramowanie routera, skontaktuj się z jego producentem.
  • Użyj statycznego adresu IP. Skontaktuj się z dostawcą Internetu i zapytaj o ustawienia adresu IP.

  Jak ręcznie zmienić adres IP (Android 11 / Android 10) 

  Jak ręcznie zmienić adres IP (Android 9 / Android 8) 

  • Zmień ustawienie zabezpieczeń sieci Wi-Fi w routerze, aby wybrać inny rodzaj szyfrowania. Informacji o tym, jak zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy szukać w instrukcji obsługi routera lub u jego producenta.
  • Upewnij się, że w pobliżu routera Wi-Fi nie ma urządzeń, które mogłyby powodować zakłócenia.
   Działanie sieci Wi-Fi mogą zakłócać telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, elektroniczne nianie, głośniki bezprzewodowe, monitory oraz nadajniki wideo pracujące w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, spróbuj zmienić ustawienie pasma częstotliwości w routerze na 5 GHz lub 2,4 GHz.
   Informacji o tym, jak zmienić ustawienia kanału w routerze, należy szukać w instrukcji obsługi lub u producenta.
  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera 

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń 

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11 / Android 10) 

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9) 

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)