Identyfikator artykułu : 00256618 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2021

Zła jakość dźwięku w czasie rozmowy (Android 10 i Android 11)

Zła jakość dźwięku w czasie rozmowy — co można z tym zrobić?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli w Twoim odczuciu dźwięk w czasie rozmów ma złą jakość, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  1. Sprawdź moc sygnału sieciowego na pasku stanu, aby upewnić się, że urządzenie jest połączone z siecią. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, wyjdź na otwartą przestrzeń lub przybliż się do okna.
  2. Sprawdź, czy nie zasłaniasz dłonią mikrofonu w telefonie. Jeżeli używasz urządzenia Xperia w futerale lub etui, wyjmij je, aby sprawdzić, czy poprawi się jakość dźwięku. Sprawdź, czy w mikrofonie ani w jego pobliżu nie ma wody ani kurzu.
  3. Uruchom ponownie urządzenie Xperia.
  4. Zadzwoń na inny telefon, aby się upewnić, że problem nie jest związany z głośnikiem słuchawki w telefonie, na który dzwoniłeś, gdy wystąpił problem. Jeśli to możliwe, zadzwoń z użyciem innej karty SIM, aby upewnić się, że obecna karta SIM nie jest uszkodzona bądź przestarzała.

  Jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogą, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Użyj funkcji „Testy Xperia” w aplikacji Pomoc techniczna i uruchom test „Mikrofon i głośniki”.

  Aby uruchomić test „Mikrofon i głośniki”

  1. Pobrane aplikacje mogą wpływać na wydajność urządzenia lub powodować jego nieprzewidywalne zachowanie. Użyj trybu bezpiecznego i sprawdź, czy przyczyną problemu jest pobrana aplikacja. W trybie bezpiecznym podczas włączania urządzenia są uruchamiane tylko te programy i aplikacje, które były już na nim zainstalowane w momencie zakupu. Jeżeli wydajność urządzenia wzrasta w trybie bezpiecznym, prawdopodobnie co najmniej jedna z pobranych aplikacji negatywnie wpływa na jego działanie. Jeżeli jest to nowy problem i nie masz pewności, która aplikacja jest jego przyczyną, możesz najpierw odinstalować ostatnio pobrane aplikacje.

   Jak włączyć Tryb bezpieczny 

  1. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

   Jak sprawdzić, czy jest nowa wersja oprogramowania 

  1. Utwórz na karcie SD lub komputerze kopię zapasową całej ważnej zawartości, a następnie przywróć ustawienia fabryczne.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne