Identyfikator artykułu : 00245419 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2020Drukowanie

Smartfon Xperia nie łączy się z domową siecią Wi-Fi

  • Upewnij się, że w urządzeniu Xperia włączona jest funkcja Wi-Fi i że w Ustawieniach widać Twoją sieć Wi-Fi. Jeśli pod nazwą sieci widać Połączono, masz połączenie z siecią. Jeśli nie, stuknij nazwę sieci, żeby się z nią połączyć. W przypadku sieci z zabezpieczeniami wprowadź odpowiednie hasło. Jeśli nie masz hasła, skontaktuj się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci Wi-Fi w swojej firmie/instytucji.
   Uwaga: aby uzyskać dostęp do pewnych sieci, trzeba się do nich zalogować na odpowiedniej stronie internetowej. Aby zalogować się, otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.
    
  • Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym działa kilka sieci Wi-Fi, upewnij się, że wybierasz właściwą sieć.
    
  • Zrestartuj smartfon, po czym wyłącz i z powrotem włącz sieć Wi-Fi.
    
  • Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Sprawdź moc sygnału Wi-Fi na pasku stanu. Na moc sygnału wpływają metalowe przedmioty, elementy architektoniczne i odległość. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, przybliż się do routera.
    
  • Upewnij się, że w smartfonie zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.
   Kliknij tutaj, aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania do swojego smartfona Xperia.
    
  • Używając komputera, sprawdź poniższe ustawienia routera. Jeśli nie wiesz, jak zmienić ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera lub skontaktuj się z producentem.
    
  • Uruchom ponownie router. Wyłącz wtyczkę z gniazdka sieci energetycznej, odczekaj 1 minutę i włącz ją na nowo. Router zostanie zresetowany (nie spowoduje to utraty danych).
   Sprawdź także, czy router ma certyfikat Wi-Fi. Twoje urządzenie ma certyfikat Wi-Fi. Jeśli router go nie ma, oba urządzenia mogą się nieprawidłowo komunikować.

  Aby sprawdzić, czy router ma certyfikat Wi-Fi

  Poszukaj logo lub napisu Wi-Fi CERTIFIED na opakowaniu lub w dokumentacji produktu albo przeszukaj bazę danych z produktami Wi-Fi CERTIFIED na stronie internetowej Wi-Fi Alliance.

  • Używając komputera, sprawdź poniższe ustawienia routera. Jeśli nie wiesz, jak zmienić ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera lub skontaktuj się z producentem.

  Ustawienia routera

  • Tryb/prędkość sieci: jeśli wybrane jest ustawienie b, g lub n, zmień ustawienie trybu na automatyczny lub mieszany.
  • Nazwa sieci (SSID) i hasło: upewnij się, że nie są używane znaki specjalne lub znaki spoza standardowego zestawu kodu ASCII.
  • DHCP: upewnij się. że ta funkcja jest włączona. W przypadku problemów z dostępem do Internetu przez łącze Wi-Fi możesz także spróbować ustawić statyczny adres IP.
  • Filtr adresów MAC: upewnij się, że ta funkcja jest wyłączona. Oprócz tego ustaw swoje urządzenie jako dozwolone.
  • Kanał: spróbuj użyć innego kanału, najlepiej o numerze nie wyższym niż 11.

  Dodaj adres MAC swojego urządzenia do tabeli filtra adresów MAC w routerze Wi-Fi. Pewne routery wymagają podania adresu MAC.
  Informacji o tym, jak dodawać adresy MAC do tabeli filtra adresów MAC w routerze, należy szukać w instrukcji obsługi routera lub u producenta.

  Aby sprawdzić adres MAC urządzenia

  • Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Sieć i internet → Wi-Fi .
  • Stuknij opcje Preferencje Wi‑Fi Zaawansowane. Na liście pojawi się adres MAC.

   

  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Aby utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  • Odblokuj ekran urządzenia i podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
  • W komputerze wybierz, które pliki mają znaleźć się w kopii zapasowej. Następnie kopiuj i wklejaj bądź przeciągaj i upuszczaj pliki w odpowiednie miejsce w komputerze.

  Aby utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  • Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Kopia zapasowa.
  • Stuknij przełącznik, aby włączyć tę funkcję. Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych aplikacji, ustawień urządzenia i historii połączeń.  

  Tworzenie kopii zapasowej można też włączyć w menu ustawień Dysku Google. Możesz automatycznie zsynchronizować dane aplikacji, ustawienia urządzenia i historię połączeń, logując się na konto Google użyte do synchronizacji danych w poprzednim urządzeniu. Przy pierwszym uruchomieniu nowego urządzenia zaloguj się z kreatora konfiguracji na konto Google.

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie należy przerywać procedury przywracania ustawień fabrycznych.

  1. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych z wewnętrznej pamięci. Możesz użyć karty pamięci lub dowolnej pamięci innej niż wewnętrzna. Jeśli na karcie SD zapisane są zaszyfrowane pliki, należy wyłączyć szyfrowanie, aby zachować do nich dostęp po przywróceniu ustawień.
  2. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia  System  Zaawansowane  Zresetuj opcje 
  3. Stuknij kolejno opcje Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne) → Resetuj telefon.
  4. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  5. Aby potwierdzić, stuknij opcję Wymaż wszystko

  Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje powrotu do wcześniejszej wersji systemu Android.