Music Center for PC

  Przenoszenie tekstów utworów

  Przenoszenie własnych tekstów utworów

  Po utworzeniu tekstu w pliku tekstowym (plik lrc) i przeniesieniu go do urządzenia audio z funkcją wyświetlania tekstu, na przykład do odtwarzacza WALKMAN®, można wyświetlić cały tekst lub poszczególne zdania tekstu podczas odtwarzania utworów z poziomu urządzenia audio.

  1. Utwórz plik z tekstem w formacie lrc.

   Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików lrc można znaleźć w Przewodniku pomocniczym (podręcznik online) posiadanego urządzenia audio.

  2. Zapisz plik w formacie lrc w tym samym folderze, co nagrania muzyczne.

   Szczegółowe informacje na temat sposobu sprawdzania folderu docelowego można znaleźć na stronie poniżej:

  3. Przenieś nagrania muzyczne do urządzenia audio.

   Plik tekstu zostanie przeniesiony automatycznie.
   Szczegółowe informacje na temat przenoszenia nagrań muzycznych do urządzenia audio można znaleźć na stronie poniżej: