Music Center for PC

  Przenoszenie nagrań do urządzenia audio, na przykład do odtwarzacza WALKMAN®

  Można przenosić utwory z aplikacji „Music Center for PC” do urządzenia audio, na przykład do odtwarzacza Walkman.

  Przenoszenie utworów lub list odtwarzania

  1. Podłącz urządzenie audio do komputera.
  2. Z listy [Przenieś i zarządzaj] (A) na pasku bocznym wybierz podłączone urządzenie (np. Seria NW-A50).

   Pojawi się ekran przenoszenia.

  3. Wybierz lokalizację docelową (B).

   Wskazówka

   • Karta SD włożona do urządzenia audio wyświetlana jest jako [Karta pamięci].
  4. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] (C) na pasku bocznym.
  5. Na liście nagrań (D) wybierz utwory lub listy odtwarzania, które chcesz przenieść.
  6. Kliknij [] (Przenieś na urządzenie) (E).

  Wskazówka

  • Aby zmienić ustawienia przenoszenia, kliknij [Ustawienia przeniesienia urządzenia] (F).
  • Jeśli niektóre utwory są w formatach nieobsługiwanych przez urządzenie audio, przed przeniesieniem zostanie przeprowadzona konwersja tych utworów do formatu AAC.
  • Aby przesłać utwory w formacie ATRAC do aparatu serii A100 lub Z500, pliki należy skonwertować.
   Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz metodę konwersji pliku (informacje poniżej).
   • [Kontynuuj przesyłanie i konwertowanie plików]: Konwertuje do formatu AAC tylko te utwory, które mają być przesłane tym razem.
   • [Natychmiast konwertuj pliki zbiorczo]: Konwertuje wsadowo wszystkie utwory w formacie ATRAC, które są zapisane w bibliotece.

  Przenoszenie nagrań do nauki języka

  Aby odtworzyć materiały do nauki języka na odtwarzaczu Walkman obsługującym funkcję nauki języka, przed przeniesieniem nagrań konieczne może być skonfigurowanie ustawień.

  1. Wykonaj procedurę (punkty 1 - 4) w rozdziale „Przenoszenie utworów lub list odtwarzania”.
  2. Na liście nagrań kliknij [] w przypadku utworu lub albumu, który chcesz przenieść. Następnie wybierz [Właściwości].
  3. Z rozwijanego menu w pozycji [Rodzaj] wybierz [Nauka języka]. Następnie kliknij [OK].
  4. Kliknij [] (Przenieś na urządzenie).

  Wskazówka

  • Jeżeli wszystkie nagrania na liście odtwarzania są materiałami do nauki języka, lista odtwarzania zostanie przeniesiona do folderu „Learning” na odtwarzaczu Walkman.

  Przenoszenie utworów lub list odtwarzania, które nie zostały jeszcze przeniesione

  Można przenosić utwory lub listy odtwarzania, których nie ma jeszcze na podłączonym urządzeniu, albo utwory lub listy odtwarzania, które zostały zaktualizowane od ostatniego razu, kiedy zostały przeniesione do podłączonego urządzenia.
  Można również wybiórczo przenosić tylko niektóre utwory lub listy odtwarzania, które nie zostały jeszcze przeniesione.

  1. Wykonaj procedurę (punkty 1 – 3) w rozdziale „Przenoszenie utworów lub list odtwarzania”.
  2. Wybierz [Nie przeniesione] (A) w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.

   Uwaga

   • Informacja [Nie przeniesione] jest wyświetlana tylko przy podłączonym urządzeniu audio, na przykład odtwarzaczu Walkman.
  3. Kliknij [] (Przenieś na urządzenie) (B).