Music Center for PC

  Regulacja jakości dźwięku przez wybór zaprogramowanego ustawienia korektora

  Podczas odtwarzania utworu, którego jakość dźwięku chcesz wyregulować, kliknij (Korektor) (A), a następnie włącz funkcję ustawiając przełącznik w pozycji [Wł.].

  Wybierz rozwijane menu (B), aby wyświetlić listę zaprogramowanych ustawień korektora. Następnie wybierz odpowiednie zaprogramowane ustawienie z listy. Jakości dźwięku aktualnie odtwarzanego utworu będzie korygowana.

  Aby przywrócić ustawienie jakości dźwięku bez korekcji

  Ustaw przełącznik [Korektor] w pozycji [Wył.].

  Wskazówka