Music Center for PC

    Konfigurowanie zaprogramowanych ustawień korektora dla poszczególnych utworów lub albumów

    W przypadku skonfigurowania własnych zaprogramowanych ustawień korektora dla poszczególnych utworów lub albumów, te zaprogramowane ustawienia korektora będą stosowane podczas odtwarzania.

    Wybierz utwór lub album z listy nagrań, a następnie wybierz odpowiednie zaprogramowane ustawienie korektora w pozycji [Korektor]. Dodatkowo, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy utwór lub album, aby wybrać [Właściwości]. Następnie wybierz odpowiednie zaprogramowane ustawienie korektora w pozycji [Korektor].

    Uwaga

    • Zaprogramowane ustawienia korektora mogą być stosowane tylko wtedy, gdy funkcja korektora jest ustawiona na [Wł.].