Music Center for PC

  Ręczna regulacja jakości dźwięku

  Podczas odtwarzania utworu, którego jakość dźwięku chcesz wyregulować, kliknij (Korektor) (A), a następnie ustaw funkcję korektora na [Wł.].
  Regulację jakości dźwięku przeprowadza się przeciągając poszczególne suwaki. Suwaki są ustawione według częstotliwości od lewej do prawej (od tonów niskich do wysokich).

  Wprowadź nazwę programowanego ustawienia (B) i wybierz [Zapisz], aby zapisać wyregulowaną jakość dźwięku jako zaprogramowane ustawienie korektora.
  Zapisane zaprogramowane ustawienie korektora pojawi się na liście zaprogramowanych ustawień.

  Aby przywrócić ustawienie jakości dźwięku bez korekcji

  Ustaw przełącznik [Korektor] w pozycji [Wył.].

  Wskazówka

  • Aby usunąć zapisane zaprogramowane ustawienie korektora, kliknij ikonę kosza (C) przy zaznaczonym wybranym zaprogramowanym ustawieniu korektora.
   Nie można usunąć oryginalnie zaprogramowanych ustawień korektora.
  • Nawet w przypadku zamknięcia ekranu korektora bez zapisywania wyregulowanej jakości dźwięku jako zaprogramowanego ustawienia korektora, utwory będą odtwarzane w wyregulowanej jakości dźwięku.