Music Center for PC

  Odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

  Nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości odnoszą się do plików w formacie z lepszą jakością dźwięku niż w standardzie CD. Prześlij nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości do biblioteki w aplikacji „Music Center for PC”. Wówczas można słuchać nagrań z wysokiej jakości dźwiękiem z poziomu następujących urządzeń:

  • Urządzenie zgodne z USB-DAC
  • Urządzenie zgodne z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości podłączone do sieci domowej

  Możesz także odtwarzać nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości na komputerze. Jednak jakość dźwięku może się różnić w zależności od środowiska sprzętowego lub specyfikacji.

  Wskazówka

  • Po przeniesieniu nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości do urządzenia audio, można słuchać nagrań z dźwiękiem wysokiej jakości. Dotyczy to tylko urządzeń audio zgodnych z formatem dźwięku wysokiej rozdzielczości.

  Odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem urządzenia zgodnego z USB-DAC

  Są dwie metody odtwarzania: „ASIO” i „Wyłącznie WASAPI”. Wybierz metodę zgodnie ze środowiskiem audio. Jeśli wybierzesz „ASIO”, zainstaluj odpowiedni sterownik USB systemu Windows dla urządzenia zgodnego z USB-DAC. Pobierz wcześniej sterownik USB dla urządzenia zgodnego z USB-DAC. Sterownik USB jest dostępny w witrynie pomocy technicznej.

  1. Podłącz urządzenie zgodne z USB-DAC do komputera.
  2. Kliknij (Wyjście audio) (A). Następnie wybierz sterownik odpowiadający podłączonemu urządzeniu.

   Wskazówka

  3. Rozpocznij odtwarzanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.

  Uwaga

  • Jeśli nagrania nie można odtworzyć po odłączeniu urządzenia zgodnego z USB-DAC od komputera, należy w pozycji (Wyjście audio) ustawić [DirectSound].

  Odtwarzanie przez sieć domową

  Na poniższej stronie można znaleźć informacje, jak odtwarzać utwory z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci przez sieć domową.