Music Center for PC

  Ustaw format wyjściowy przy wyłączności ASIO/WASAPI.

  Można ustawić format wyjściowy przy wyłączności ASIO/WASAPI.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, po czym wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Gdy zostanie wyświetlone okno [Ustawienia], kliknij [Wyjście audio] w lewym panelu okna [Ustawienia].
   Wybierz Wyjście audio.
  3. Wybierz [Ustawienie zalecane] lub [Ustawienie ręczne].
   • Ustaw [Ustawienie zalecane], aby odtworzyć utwory.
    Optymalna częstotliwość próbkowania jest ustawiana automatycznie w zależności od urządzenia wyjściowego i utwór zostanie odtworzony.
   • Ustaw [Ustawienie ręczne], aby odtworzyć utwory.
    Można ustawić wybraną głębię bitową i częstotliwość próbkowania.