Music Center for PC

  Odtwarzanie utworów w sieci domowej

  Odtwarzanie utworów przez przekierowanie wyjścia na urządzenie audio z obsługą sieci

  1. Podłącz komputer i urządzenie audio z obsługą sieci do tej samej sieci domowej.

   Szczegółowe informacje o sposobie podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

  2. Kliknij (Wyjście audio) (A), a następnie wybierz [Urządzenia w sieci domowej…] (B).
  3. Z listy w pozycji [Urządzenia w sieci domowej…] wybierz urządzenie, do którego chcesz przekierować sygnał wyjściowy. Następnie kliknij [OK], aby zamknąć ekran.

   Wskazówka

   • Jeśli urządzenia, na które chcesz przekierować wyjście, nie ma na liście, upewnij się, że urządzenie jest włączone i ustawienia sieciowe są prawidłowo skonfigurowane.
  4. Uruchom odtwarzanie utworu.

  Odtwarzanie utworów z biblioteki aplikacji „Music Center for PC” z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci (funkcja serwera)

  Można odtwarzać utwory z folderu [Moja biblioteka] w aplikacji „Music Center for PC” przez sieć z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci.

  1. Podłącz komputer i urządzenie audio z obsługą sieci do tej samej sieci domowej.

   Szczegółowe informacje o sposobie podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

  2. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  3. Kliknij [Udostępnij Moją bibliotekę] (A) i dodaj znacznik wyboru w polu wyboru [Udostępniaj urządzeniu w sieci lokalnej utwory zarejestrowane w Mojej bibliotece] (B).
   Następnie, wprowadź dowolną nazwę biblioteki w polu tekstowym dla [Nazwa biblioteki] (C). Kliknij [OK], aby zamknąć okno.

   Potrzebna będzie nazwa biblioteki wprowadzona w tym punkcie. Nazwa biblioteki będzie niezbędna do identyfikacji biblioteki aplikacji „Music Center for PC”, gdy urządzenie z obsługą sieci próbuje uzyskać dostęp do biblioteki.

   Wskazówka

   • Dodaj znacznik wyboru w polu [Automatycznie zezwól nowemu urządzeniu na dostęp do Mojej biblioteki]. Dostęp do folderu [Moja biblioteka] zostanie przydzielony automatycznie, gdy nowe urządzenie jest podłączane do sieci.
   • Dodaj znacznik wyboru w polu [Zmniejsz jakość dźwięku ze źródła w wysokiej rozdzielczości do poziomu CD]. Podczas odtwarzania nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości można poprawić przerywany dźwięk lub inne problemy.
  4. Uzyskaj dostęp do folderu [Moja biblioteka] aplikacji „Music Center for PC” z poziomu urządzenia audio z obsługą sieci i rozpocznij odtwarzanie utworu.

   Przez ten czas aplikacja „Music Center for PC” powinna pozostać otwarta. W przypadku wyłączenia komputera lub zamknięcia aplikacji „Music Center for PC” urządzenie audio nie będzie w stanie uzyskać dostępu do folderu [Moja biblioteka].
   Szczegółowe informacje dotyczące obsługi urządzenia audio można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia audio.