Music Center for PC

  Importowanie utworów z płyty audio CD

  Do aplikacji „Music Center for PC” można importować utwory z płyty audio CD. Zaimportowane utwory zostaną zapisane na dysku wewnętrznym (HDD/SSD).

  W programie Music Center for PC w wersji 2.3.0 lub nowszej ekran [Import z płyty CD] pojawia się automatycznie po włożeniu muzycznej płyty CD.

  1. Kliknij [CD] (A) w pozycji [Importuj] na pasku bocznym.
  2. Włóż płytę audio CD do napędu nośników komputera.

   Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, informacje o muzyce zostaną uzyskane automatycznie.
   Jeśli zostanie znaleziony obraz dostępnej okładki, zostanie on automatycznie zarejestrowany.

   Wskazówka

   • Szczegółowe informacje o obsługiwanych formatach plików, które mogą być importowane z płyt audio CD można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Główne funkcje/Dane techniczne”.
   • Jeśli chcesz zmienić ustawione formaty w przypadku importu utworów, kliknij [] (B), a następnie kliknij [Ustawienia importowania z CD].
  3. Dodaj zaznaczenia wyboru (C) przy tych utworach, które chcesz importować.
  4. Kliknij [Importuj] (D).

  Wskazówka

  Aby anulować importowanie

  • Kliknij [Zatrzymaj] (A).

   Jeśli niektóre utwory zostały już zaimportowane przed anulowaniem operacji, utwory te będą przechowywane w aplikacji „Music Center for PC”.

  Określanie formatu pliku w przypadku importowania utworów z płyt audio CD

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Kliknij [Importuj/odtwarzaj z CD] (A), a następnie wybierz [Format] i [Szybkość transmisji] w pozycji [Ustawienia importowania z CD] (B).
  3. Kliknij [OK].