Music Center for PC

  Uzyskiwanie informacji o utworze / 12 TONE ANALYSIS

  Informacje o utworze (metainformacje takie jak tytuły albumów, wykonawcy lub tytuły utworów) można uzyskać automatycznie przez Internet za pośrednictwem bazy CDDB (Gracenote CD DataBase), serwisu danych z informacjami o utworach. Uzyskane informacje o muzyce są wyświetlane na urządzeniu audio, na przykład na odtwarzaczu WALKMAN®, po przeniesieniu utworów.

  Wskazówka

  • Aby wykonać analizę 12 TONE ANALYSIS, kliknij [Menu] w przypadku utworu lub albumu z listy nagrań i wybierz [Pobierz nieznane Właściwości].

  Uwaga

  • Do korzystania z usługi CDDB posiadany komputer musi być podłączony do Internetu.
  • W przypadku przesyłania utworów do odtwarzacza Walkman w formacie WAV, informacje 12 TONE ANALYSIS nie są kopiowane.

  Uzyskiwanie informacji o utworach po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD

  Metainformacje takie jak tytuły albumów, wykonawcy i tytuły utworów z płyty audio CD można uzyskać automatycznie po zaimportowaniu utworów z płyty audio CD.

  Gdy nie może uzyskać informacji o utworach

  • Informacje mogą być blokowane przez oprogramowanie antywirusowe. W razie potrzeby należy wyłączyć ustawienia tego oprogramowania.
  • Nie można uzyskać informacji o muzyce dla płyt CD, które nie są zarejestrowane w bazie CDDB. W takim przypadku należy ręcznie zmienić opcje (na przykład tytuł).
  • Jeśli wyszukiwanie informacji o muzyce nie uruchamia się automatycznie, kliknij [Menu], a następnie kliknij [Pobierz informacje z CD].
   Kliknij [Pobierz informacje z CD].

  Uzyskiwanie informacji o utworach zaimportowanych do programu „Music Center for PC”

  Można szukać tytułów utworów lub albumów, aby uzyskać informacje o utworach lub albumach zaznaczonych na liście.

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Z listy utworów wybierz utwór lub album, w przypadku którego chcesz uzyskać informacje o utworach.
  3. Kliknij [Menu] w prawym panelu okna, a następnie kliknij [Wyszukaj Albumy].

   Program „Music Center for PC” rozpocznie automatyczne wyszukiwanie informacji o utworach. Po znalezieniu informacji o utworach pojawią się informacje (na przykład tytuł albumu, wykonawca lub tytuł utworu). Wybierz żądane informacje spośród sugestii, a następnie kliknij [OK]. Informacje o utworach pojawią się na liście.

  Uzyskiwanie informacji o utworach i ich automatyczna analiza

  Można szukać utworów, które nie mają ustawionych informacji o utworach. Następnie można automatycznie uzyskać informacje o utworach i przeprowadzić analizę 12 TONE ANALYSIS.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, po czym wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Po wyświetleniu okna [Ustawienia] wybierz [Pobierz informacje o utworze] w lewym panelu okna [Ustawienia].

   Wybierz informacje, które chcesz automatycznie uzyskać, dodając znacznik w odpowiednim polu wyboru. Kliknij [OK].
   Informacje o utworach zostaną pobrane. Następnie automatycznie zostanie przeprowadzona analiza 12 TONE ANALYSIS.
   Po znalezieniu informacji o utworach odpowiednie informacje o utworach zostaną automatycznie pobrane.

   Wybierz [Pobierz informacje o utworze].

  Uwaga