Music Center for PC

  Edycja informacji dotyczących utworów lub list odtwarzania

  Można edytować informacje dotyczące utworów (na przykład tytuł utworu, wykonawcę lub gatunek).

  1. Wybierz kategorię w pozycji [Moja biblioteka] na pasku bocznym.
  2. Kliknij [] w przypadku utworu na liście nagrań, który chcesz edytować, a następnie wybierz [Właściwości].
  3. Przeprowadź edycję opcji.
  4. Kliknij [OK].

  Uwaga

  • Nie można edytować informacji (na przykład tytułów utworów) w przypadku aktualnie przenoszonego utworu.

  Wskazówka

  • Po edycji informacji dotyczących jakiegoś utworu, utwór ten zostanie ponownie zaklasyfikowany według wykonawcy lub albumu.