Identyfikator artykułu : 00293314 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2024Drukowanie

Jeśli po włączeniu Czujnika światła otaczającego obraz na telewizorze ma czerwonawe zabarwienie

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli obraz na telewizorze ma czerwonawe zabarwienie, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienie Temperatura barwNeutralne na Zimne:

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia (klucz lub koło zębate) na pilocie.
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia obrazuObrazKolorTemperatura barwZimne.
   • Wybierz opcje Ustawienia obrazuKolorTemperatura barwZimne.

  Jeśli nie rozwiąże to problemu, wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć Czujnik światła otaczającego:

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia (klucz lub koło zębate) na pilocie.
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia obrazuObrazAmbient Optimisation ProCzujnik światła otaczającego i zmień ustawienie na Wył.
   • Wybierz opcje Ustawienia obrazuCzujnik światła otaczającego i zmień ustawienie na Wył.