Identyfikator artykułu : 00173752 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2019

Nagle zmienia się jasność ekranu (seria A1).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy sprawdzić następujące możliwości:

 1. Jeśli dla funkcji Czujnik światła wybrane jest ustawienie Włącz., jasność ekranu telewizora zmienia się odpowiednio do jasności otoczenia.

  Jak wybrać ustawienia funkcji „Czujnik światła”:
  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję Obraz.
  3. Wybierz opcję Czujnik światła.

   UWAGA: Czujnik światła znajduje się w pobliżu środka dolnej części ekranu telewizora.

 2. Jeśli na ekranie wyświetlany jest obraz, który łatwo może spowodować wypalenie matrycy, ta funkcja stopniowo zmniejsza jasność ekranu w celu ochrony telewizora przed wypaleniem matrycy. Po zmianie obrazu lub wykonaniu innej czynności eliminującej ryzyko  wypalenia matrycy przywracana jest normalna jasność.

  UWAGA: Funkcja ta włącza się szczególnie często przy wyświetlaniu obrazów zawierających wiele jasnych elementów, takich jak ekran HOME czy główny ekran aplikacji.