Identyfikator artykułu : 00173752 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2019

Nagle zmienia się jasność ekranu (seria A1).

  Należy sprawdzić następujące możliwości:

  1. Jeśli dla funkcji Czujnik światła wybrane jest ustawienie Włącz., jasność ekranu telewizora zmienia się odpowiednio do jasności otoczenia.

   Jak wybrać ustawienia funkcji „Czujnik światła”:
   1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
   2. Wybierz opcję Obraz.
   3. Wybierz opcję Czujnik światła.

    UWAGA: Czujnik światła znajduje się w pobliżu środka dolnej części ekranu telewizora.

  2. Jeśli na ekranie wyświetlany jest obraz, który łatwo może spowodować wypalenie matrycy, ta funkcja stopniowo zmniejsza jasność ekranu w celu ochrony telewizora przed wypaleniem matrycy. Po zmianie obrazu lub wykonaniu innej czynności eliminującej ryzyko  wypalenia matrycy przywracana jest normalna jasność.

   UWAGA: Funkcja ta włącza się szczególnie często przy wyświetlaniu obrazów zawierających wiele jasnych elementów, takich jak ekran HOME czy główny ekran aplikacji.