Identyfikator artykułu : 00277223 / Ostatnia modyfikacja : 13.09.2023Drukowanie

Jasność obrazu nie zmienia się automatycznie.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Automatyczna regulacja jasności telewizora

  Jeśli jasność obrazu nie zmienia się automatycznie, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy w menu Czujnik światła otoczenia włączona jest opcja Automatyczny poziom luminancji:
   • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
   • Wybierz opcję Ustawienia.
   • Wybierz opcję Obraz i dźwięk.
   • Wybierz opcję Obraz.
   • Wybierz opcję Czujnik światła otoczenia.
   • Wybierz opcję Automatyczny poziom luminancji.
  2. Usuń przedmioty zasłaniające czujnik, na przykład soundbar lub element dekoracyjny. Czujnik światła otoczenia znajduje się blisko środka dolnej części ekranu.

  Ręczna regulacja jasności telewizora

  Automatyczna regulacja jasności telewizora może być zakłócana przed odbicia światła. Jeśli masz wrażenie, że obraz jest za jasny lub za ciemny, ręcznie zmień ustawienia jakości obrazu:

  • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
  • Wybierz opcję Ustawienia.
  • Wybierz opcję Obraz i dźwięk.
  • Wybierz opcję Obraz.
  • Wybierz opcję Jasność, a następnie żądane ustawienie.