Identyfikator artykułu : 00281523 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2023Drukowanie

Jak skonfigurować słuchawki przy użyciu programu INZONE Hub

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Stuknij lub kliknij link, aby szybko przejść do odpowiedniej części:


  1. Skonfiguruj program INZONE Hub

  1. Pobierz i zainstaluj program INZONE Hub
  2. Wykonaj procedurę podłączania odpowiednią dla posiadanego modelu:
   • Jeśli używasz słuchawek INZONE H9 lub INZONE H7, podłącz dostarczony nadajnik-odbiornik USB do komputera i włącz słuchawki. Słuchawki automatycznie połączą się przez łącze bezprzewodowe 2,4 GHz.
   • Upewnij się, że przełącznik nadajnika-odbiornika USB znajduje się w położeniu PC.
   • Jeśli używasz słuchawek INZONE H3, podłącz je do modułu USB audio i podłącz moduł do komputera.
  3. Uruchom program INZONE Hub i dostosuj ustawienia do poszczególnych gier.

  2. Skonfiguruj korektor (Equalizer), dźwięk przestrzenny (Spatial Sound) i sterowanie zakresem dynamicznym (Dynamic Range Control)

  Uwaga: Poniższe przykłady dotyczą słuchawek INZONE H9 i komputera z Windows 10.

  1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcje SystemDźwięk.
  3. Wybierz opcję Preferencje głośności i urządzeń aplikacji.
  4. Zmień ustawienie Wyjście żądanej aplikacji na Głośnik (INZONE H9-Game / INZONE H7-Game).
   Uwaga: Jeśli nie używasz aplikacji lub używana aplikacja nie ma tego ustawienia, zmień ustawienia wyjścia dźwięku z komputera. W tym celu wybierz SystemDźwiękWyjścieGłośnik (INZONE H9-Game / INZONE H7-Game).
  5. Uruchom program INZONE Hub i wybierz żądane ustawienia Equalizer (korektor), Spatial Sound (dźwięk przestrzenny) i Dynamic Range Control (sterowanie zakresem dynamicznym).

  Uwagi:

  • Dalsze informacje na temat konfiguracji ustawień Spatial Sound Personalization (Personalizacja dźwięku przestrzennego) podano w części Skonfiguruj personalizację dźwięku przestrzennego.
  • Po zainstalowaniu lub aktualizacji programu INZONE Hub urządzeniem wyjściowym dźwięku będzie Zestaw słuchawkowy / słuchawka (INZONE H9-Chat / INZONE H7-Chat), zatem konieczna jest zmiana tego ustawienia.
  • Jeśli podłączysz słuchawki do komputera, ustawienia Equalizer (korektor), Spatial Sound (dźwięk przestrzenny), Dynamic Range Control (sterowanie zakresem dynamicznym), Game/Chat Balance (balans gra/czat) i Microphone volume (głośność mikrofonu) są aktywne tylko wówczas, gdy słuchawki są podłączone przez nadajnik-odbiornik USB, a przełącznik nadajnika-odbiornika USB znajduje się w położeniu PC. Ustawienia te są niedostępne w przypadku połączenia przez Bluetooth.

  3. Skonfiguruj personalizację dźwięku przestrzennego (Spatial Sound Personalization)

  Aby skonfigurować ustawienia Spatial Sound Personalization (personalizacja dźwięku przestrzennego):

  1. Uruchom program INZONE Hub i zmień ustawienie Spatial Sound (Dźwięk przestrzenny) na ON (Wł.).
  2. Z ekranu Sound Settings (Ustawienia dźwięku) wybierz Spatial Sound Personalization (Personalizacja dźwięku przestrzennego) → Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Dalej.
  4. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Zainstaluj aplikację 360 Spatial Sound Personalizer.
   Kliknij przycisk dla systemu Android lub iOS.

  360 Spatial Sound Personalizer (Google Play)
  360 Spatial Sound Personalizer (App Store)

  1. Zaloguj się w aplikacji, używając tego samego konta co w czynności 4, i wykonaj analizę kształtu ucha, korzystając z instrukcji na ekranie:

  1. Kiedy pojawi się komunikat Setting complete (Wybieranie ustawień zakończone), wybierz OK.
   Uwaga: Po zakończeniu wybierania ustawień komunikat Setting complete (Wybieranie ustawień zakończone) pojawia się w menu Spatial Sound Personalization (Personalizacja dźwięku przestrzennego) na ekranie Sound Settings (Ustawienia dźwięku).