Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • INZONE Hub
 • INZONE H3
 • INZONE H7
 • INZONE H9
 • SDM-F27M30
 • SDM-U27M90

Informacja o tym pliku do pobrania

INZONE Hub to program komputerowy pozwalający dostosowywać różne ustawienia i zapisywać je indywidualnie dla każdej gry.

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę monitora INZONE M3 (SDM-F27M30)
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia funkcjonalne

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 11 Home / Pro
 • Windows 10 Home / Pro (64-bitowy)

Procesor

 • Intel Core i5 lub nowszy (co najmniej 8. generacji), AMD Ryzen 5 lub wyższy

Dysk twardy / SSD

 • Wolne miejsce: 400 MB lub więcej

Uwagi:

 • Nie są obsługiwane następujące systemy:
  • Samodzielnie zbudowane komputery lub systemy operacyjne
  • Systemy operacyjne zainstalowane w miejsce starszego systemu
  • Środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych
 • Komputer musi spełniać co najmniej powyższe minimalne wymagania systemowe. Firma Sony nie gwarantuje bezproblemowego działania na wszystkich komputerach, które spełniają sformułowane powyżej wymagania.
 • Oprócz tego muszą być spełnione wymagania odpowiedniego systemu operacyjnego i gry.
 • Należy korzystać z najnowszych dostępnych sterowników.
 • Jeśli używasz laptopa, podłącz go do zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie aktualizacja może zostać zakłócona przez funkcję oszczędzania energii.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • INZONEHub_Setup_1.0.6.1.exe

Wersja pliku

 • 1.0.6.1

Rozmiar pliku

 • 121 MB (126 971 560 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 04-10-2022

Przygotowania

 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako Administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów. Pozwoli to uniknąć zakłócenia instalacji przez inne programy.

Uwagi:

 • Ta aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników obsługiwanych urządzeń wyprodukowanych przez firmę Sony.
 • W zależności od sposobu połączenia z Internetem, umowy z dostawcą Internetu itp. pobranie aplikacji może wiązać się z opłatami.
 • Firma Sony w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub pośrednie wynikłe z korzystania z tej aplikacji.
 • Dostarczona aplikacja jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się kopiowania i redystrybucji aplikacji oraz używania jej w celach innych niż określone przez firmę Sony.

Pobieranie i instalacja

Zaloguj się jako Administrator komputera.

 1. Pobierz plik do komputera.
 2. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 3. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj według instrukcji na ekranie.
 4. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Zamknij.

Po zainstalowaniu uruchom program INZONE Hub z menu startowego lub przy użyciu skrótu, a następnie podłącz urządzenie INZONE.
Uwaga: Jeśli wybierzesz Settings (Ustawienia) → LAUNCH INZONE HUB AT PC STARTUP (Uruchamiaj INZONE Hub podczas włączania komputera), od następnego razu program będzie się uruchamiał automatycznie.