Identyfikator artykułu : 00280611 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Nie działają ustawienia w programie INZONE Hub (np. korektor graficzny, dźwięk przestrzenny)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  • Aby używać ustawień w programie INZONE Hub, musisz ustawić wyjście w komputerze na INZONE H9 / INZONE H7 - Game lub INZONE H3. Aby wybrać ustawienie Wyjście w komputerze:

   INZONE H9, INZONE H7

   INZONE H3

  • Ustawienia synchronizacji aplikacji można zmieniać tylko wtedy, gdy słuchawki są podłączone do komputera przez nadajnik-odbiornik USB i uruchomiony jest program INZONE Hub.
  • Kiedy słuchawki są podłączone do konsoli PlayStation5 lub połączone z dowolnym urządzeniem przez Bluetooth, nie działają:
   • Ustawienia dźwięku
    • Profil dźwięku
    • Korektor
    • Dźwięk przestrzenny
    • Personalizacja dźwięku przestrzennego
    • Sterowanie zakresem dynamicznym
   • Ustawienia mikrofonu
    • Poziom głośności z mikrofonu
    • Automatyczna regulacja wzmocnienia
    • Test mikrofonu