Identyfikator artykułu : 00294200 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2023Drukowanie

Funkcja Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) działa niezgodnie z oczekiwaniami

  Co to jest funkcja Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie)?

  Jest to funkcja, która wykrywa wibracje wokół uszu przy wykorzystaniu czujników przyspieszenia wbudowanych w słuchawki. Zależy od niej działanie funkcji sterowanych stuknięciami.

  Zamiast w same słuchawki, można stukać w miejsca w pobliżu uszu, by w ten sposób obsługiwać różne funkcje związane z odtwarzaniem muzyki lub rozmowami telefonicznymi.

  Co zrobić, jeśli funkcja stukania w szerokiej strefie nie działa?

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Użyj funkcji Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) w połączeniu z inną aplikacją. Jeśli funkcja będzie działać poprawnie z inną aplikacją, pierwsza z aplikacji może nie być w pełni zgodna z funkcją Wide Area Tap.
   W przeciwnym razie przejdź do następnego rozwiązania.
  2. Sprawdź działanie funkcji Wide Area Tap, wykonując poniższe czynności.
   1. Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
   2. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect, wybierz kartę System, wyłącz funkcję Wide Area Tap i włącz ją na nowo.
   3. Sprawdź, czy funkcja Wide Area Tap jest przypisana do dowolnej funkcji oprócz None Assigned (Nieprzypisana).
    1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
    2. Wyświetl kartę System i wybierz ikonę (ustawień) po prawej stronie menu Change the tap operation function (Zmień funkcję obsługiwaną stuknięciami).
    3. Wybierz funkcję inną niż None Assigned (Nieprzypisana).

    Możliwe działania

    Przy ustawieniach domyślnych przypisane są poniższe działania.
    Uwaga: Głośność można regulować tylko podczas odtwarzania muzyki.
    DziałanieLewaPrawa
    Dwukrotne stuknięcie
    • Odbieranie lub kończenie połączenia telefonicznego
    • Odtwarzanie muzyki lub wstrzymywanie odtwarzania
    • Odbieranie lub kończenie połączenia telefonicznego
    • Odtwarzanie muzyki lub wstrzymywanie odtwarzania
    Trzykrotne stuknięcie
    • Odrzucanie połączenia telefonicznego lub przenoszenie go na inne urządzenie
    • Przejście na początek następnego utworu
    • Odrzucanie połączenia telefonicznego lub przenoszenie go na inne urządzenie
    • Przejście na początek następnego utworu

   4. Ponownie zapoznaj się ze sposobem użycia funkcji Wide Area Tap: Stukaj słuchawki lub ucho w odstępach około 0,2 sekundy. Stuknięcia są bez problemu wykrywane, jeśli stukasz mocno palcem wskazującym lub dwoma palcami. Strefę wykrywania stuknięć pokazano poniżej:
    ilustracja strefy, w której wykrywane są stuknięcia
   Jeśli stuknięcia są wykrywane prawidłowo, problem był spowodowany przejściowym błędnym działaniem lub sposobem, w jaki stukasz.
   W przeciwnym razie przejdź do następnego rozwiązania.
  3. Upewnij się, że na słuchawki są prawidłowo założone wkładki dopasowujące i że słuchawki są prawidłowo przyczepione do uszu.
   Uwaga: Działanie funkcji Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) mogą zakłócać nieprawidłowo założone wkładki dopasowujące. Dopasuj wystającą część słuchawki do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona.
   Jeśli problem został rozwiązany, jego przyczyną był sposób założenia wkładek dopasowujących lub sposobu noszenia słuchawek.
   W przeciwnym razie przejdź do następnego rozwiązania.
  4. Zresetuj słuchawki.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj film Jak zresetować:

   Jeśli problem został rozwiązany, jego przyczyną było przejściowe niewłaściwe działanie słuchawek.
   W przeciwnym razie przejdź do następnego rozwiązania.
  5. Wykonaj inicjalizację słuchawek.
   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację:

   Jeśli problem został rozwiązany, jego przyczyną było przejściowe niewłaściwe działanie słuchawek.
   W przeciwnym razie słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.