Identyfikator artykułu : 00278079 / Ostatnia modyfikacja : 08.11.2022Drukowanie

LinkBuds (WF-L900): Muzyka niespodziewanie zatrzymuje się lub włącza i wyłącza

  Jeśli używasz słuchawek LinkBuds (WF-L900), a dźwięk niespodziewanie zatrzymuje się lub włącza i wyłącza, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe czynności.

  1. Wyłącz funkcję Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie):
   1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
   2. Wybierz kartę System.
   3. Wyłącz funkcję Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie).
   Problem jest rozwiązany
   Jako stuknięcie mogą być błędnie rozpoznawane takie czynności, jak kasłanie, kichanie i zakładanie lub zdejmowanie akcesoriów lub okularów. Spowoduje to reakcję słuchawek tak, jak w przypadku stukania w szerokiej strefie (Wide Area Tap).
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  2. Upewnij się, że na słuchawki są prawidłowo założone wkładki dopasowujące i że słuchawki są prawidłowo włożone do uszu.
   Uwaga: Działanie funkcji Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) mogą zakłócać nieprawidłowo założone wkładki dopasowujące. Dopasuj wystającą część słuchawki do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona, jak na poniższej ilustracji.

   obraz przedstawiający zakładanie wkładki dopasowującej
  3. Sprawdź, czy rozwiązaniem problemu okaże się wyłączenie funkcji Speak-to-Chat.
   1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
   2. Wybierz kartę Sound (Dźwięk).
   3. Wyłącz funkcję Speak-to-Chat.
   Problem jest rozwiązany
   Tryb Speak-to-Chat włącza się, gdy słuchawki wykryją, że nosząca je osoba zaczęła mówić. W rzadkich przypadkach funkcja Speak-to-Chat może włączyć się pod wpływem wibracji urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych szczoteczek do zębów, masażerów lub golarek), jak również w pewnych sytuacjach (takich jak mycie zębów, kaszel lub nucenie). Jeśli przeszkadza Ci ta funkcja, wyłącz ją lub zmień ustawienie Speak-to-Chat na L Sensitivity (Niska czułość).
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  4. Wyczyść czujnik na słuchawkach.

   Przy standardowych ustawieniach zdjęcie słuchawek wstrzymuje odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu słuchawek muzyka włącza się na nowo. Zabrudzenie czujnika na słuchawkach może zakłócić wykrywanie działań użytkownika.
   obraz pokazujący czujnik wbudowany w słuchawki LinkBuds

   • B: Wbudowany czujnik

   Uwaga: Powyższe ustawienie można wyłączyć, wybierając SystemPauses when the headphones are taken off (Wstrzymywanie odtwarzania po zdjęciu słuchawek) w aplikacji Sony | Headphones Connect.

   Problem jest rozwiązany
   W zależności od aplikacji funkcja Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) może nie wywoływać reakcji. W takim przypadku do obsługi aplikacji należy użyć podłączonego urządzenia.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  5. Zresetuj słuchawki.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak zresetować:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  6. Przeprowadź inicjalizację słuchawek.

   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj wideo Jak wykonać inicjalizację:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.