Identyfikator artykułu : 00278071 / Ostatnia modyfikacja : 08.11.2022Drukowanie

LinkBuds (WF-L900): Niska jakość dźwięku, zbyt cichy dźwięk lub za mało basu

  W przypadku złej jakości dźwięku, zbyt małej głośności lub braku basu w słuchawkach LinkBuds (WF-L900) spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące czynności:

  1. Upewnij się, że na słuchawki są prawidłowo założone wkładki dopasowujące i że słuchawki są prawidłowo włożone do uszu.
   Uwaga: Nieprawidłowo założone wkładki dopasowujące mogą zakłócać działanie funkcji Wide Area Tap (stukania w szerokiej strefie) i powodować zniekształcenia dźwięku. Dopasuj wystającą część słuchawki do wycięcia we wkładce dopasowującej (A). Upewnij się, że wkładka dopasowująca jest całkowicie nałożona, jak na poniższej ilustracji.

   obraz przedstawiający zakładanie wkładki dopasowującej
   Problem jest rozwiązany
   Problem wynikał ze sposobu założenia wkładek dopasowujących lub sposobu noszenia słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  2. Zmień ustawienia funkcji Equalizer (Korektor) w aplikacji Sony | Headphones Connect.

   Bas odtwarzany przez słuchawki LinkBuds nie jest tak intensywny jak w przypadku słuchawek dokanałowych. Właściwość ta sprawia, że dźwięk jest wyraźniejszy i mniej stłumiony. Aby zwiększyć poziom basu, zmień ustawienia korektora:

   1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect w urządzeniu odtwarzającym i połącz je ze słuchawkami LinkBuds przez łącze Bluetooth.
   2. Na karcie Sound (Dźwięk) stuknij ikonę (strzałka w dół) w prawej dolnej części ustawień Equalizer (Korektor).
   3. Dopasuj ustawienia Equalizer do własnych preferencji. Poziom basu można zwiększyć na dwa sposoby:
    • Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie Bass Boost (Wzmacnianie basu) w menu Equalizer (Korektor).
    • Po wskazaniu żądanego elementu menu Equalizer (Korektor) wybierz (Ustawienia) i zwiększ wartość CLEAR BASS.
   Problem jest rozwiązany
   Problem został rozwiązany przez zmianę ustawień korektora (Equalizer).
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  3. Sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany poprzez zmianę ustawienia maksymalnej głośności w podłączonym urządzeniu.
   Uwaga: W zależności od podłączonego urządzenia maksymalna głośność może być ograniczona do określonego poziomu.
   Problem jest rozwiązany
   Problem był spowodowany ustawieniami głośności w podłączonym urządzeniu.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  4. Wyczyść słuchawki.

   Kanały wylotowe dźwięku nie są wodoszczelne. Jeśli w kanałach wylotowych dźwięku pozostaje woda, dźwięk może być stłumiony lub w ogóle niesłyszalny. W takim przypadku obróć kanały wylotowe dźwięku do dołu i kilkakrotnie potrząśnij słuchawkami, aby usunąć wodę. Szczegółowe informacje o czyszczeniu słuchawek znajdziesz w artykule Jak obchodzić się ze słuchawkami.

   Problem jest rozwiązany
   Problem został rozwiązany poprzez wyczyszczenie słuchawek. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości słuchawek zaleca się ich regularne czyszczenie.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  5. Zmień profil Bluetooth.

   Jeśli wybrany jest profil Bluetooth HFP lub HSP, dźwięk może być cichszy niż w przypadku profilu A2DP. Jeśli podłączone urządzenie pozwala na wybór takiego ustawienia, zmień profil Bluetooth na A2DP. W przypadku komputera z Windows 10 ustawienia te zmienia się w następujący sposób:

   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośnik z prawej strony ekranu komputera.
   2. Wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku, po czym wybierz Panel sterowania dźwiękiem.
   3. Wybierz kartę Odtwarzanie, aby wyświetlić listę urządzeń.
   4. Wybierz Słuchawki o nazwie LinkBuds Stereo, po czym kliknij Ustaw jako urządzenie domyślne.
   Problem jest rozwiązany
   Problem był spowodowany ustawieniami profilu Bluetooth.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  6. Zresetuj słuchawki.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj poniższe wideo z wyjaśnieniem, jak zresetować słuchawki LinkBuds:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  7. Przeprowadź inicjalizację słuchawek.

   Uwaga: Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   Wyświetl Przewodnik pomocniczy lub obejrzyj poniższe wideo z wyjaśnieniem, jak wykonać inicjalizację słuchawek LinkBuds:

   Problem jest rozwiązany
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany
   Przejdź do następnej czynności w procedurze rozwiązywania problemu.
  8. Wypróbuj inne urządzenie odtwarzające aby sprawdzić, czy wystąpi ten sam problem.
   W przypadku użycia innego urządzenia problem nie występuje
   Pierwsze z urządzeń odtwarzających może działać niewłaściwie.
   Problem występuje także w przypadku użycia innego urządzenia
   Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.