Identyfikator artykułu : 00274135 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2022Drukowanie

Wyszukiwanie głosowe (Asystent Google)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wyszukiwanie głosowe

  Funkcja wyszukiwania głosowego może pomóc wyszukać żądane materiały poprzez wypowiadanie słów do wyszukania. Do użycia funkcji wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem. Trzeba się również zalogować na konto Google.

  Jeśli używasz aplikacji, na ekranie telewizora pojawią się wyniki wyszukiwania w aplikacji. Poniżej pokazano przykładowe aplikacje, w których można używać wyszukiwania głosowego:

  • YouTube™: Można wyszukiwać materiały dostępne w serwisie YouTube.
  • Program telewizyjny: Na ekranie telewizora pojawiają się programy telewizyjne powiązane z wyszukiwanym słowem.

  Uwaga: Jeśli używana aplikacja nie obsługuje funkcji wyszukiwania głosowego, pojawiają się wyniki wyszukiwania wśród materiałów z YouTube.

  Użycie funkcji wyszukiwania głosowego

  1. Naciśnij przycisk MIC lub Asystent Google na pilocie.
   Umiejscowienie przycisku MIC lub Asystent Google w modelach z 2021 r.
  2. Trzymając wciśnięty przycisk MIC lub Asystent Google, wypowiedz do mikrofonu (u góry pilota telewizora) tytuł filmu itp.
   Jeśli posiadany model jest zgodny z eARC:

  Asystent Google

  Jeśli telewizor pozwala użyć Asystenta Google, możesz poprosić głosowo Asystenta Google, żeby włączył Twój ulubiony film lub program telewizyjny, sprawdził wynik meczu drużyny, której kibicujesz, zmienił ustawienia telewizora, przygasił światła itp.

  Uwaga: Obsługa Asystenta Google przez telewizor zależy od kraju/regionu. Szczegóły podano w artykule Użycie asystenta Google Assistant i dostępne kraje/regiony/języki

  Google, Google TV, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.