Identyfikator artykułu : 00122752 / Ostatnia modyfikacja : 05.05.2017

Dlaczego mój głos lub wejście głosowe jest rozpoznawane jako inny język?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeżeli Twój głos lub wejście głosowe jest rozpoznawane jako inny język, może to oznaczać, że ustawienia języków są niepoprawnie skonfigurowane. Aby zmienić język: 

  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Speech] (Mowa).
  4. Wybierz opcję [Language] (Język).
  5. W menu [Language] (Język) wybierz język, którego chcesz używać.