Identyfikator artykułu : 00273459 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

W chwili włączania lub zmiany wejścia soundbar nie łączy się przez Bluetooth z telewizorem

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Zacznij od naciśnięcia przycisku TV na pilocie soundbara i sprawdzenia stanu wyświetlacza na panelu przednim:

  • Możliwość 1 — na panelu przednim widać TV(BT) lub PAIRING: wykonaj proces parowania Bluetooth w telewizorze.
  • Możliwość 2 — na panelu przednim widać TV: ponownie wykonaj proces parowania w soundbarze. Sposób postępowania zależy od modelu soundbara:

  Jak wykonać parowanie Bluetooth w zestawie HT-A9

  1. Włącz telewizor pilotem od telewizora.
  2. Naciśnij przycisk  (zasilania) na pilocie soundbara, aby włączyć soundbar.
  3. Kolejno naciśnij przyciski TV, AUDIOBLUETOOTH na pilocie soundbara.
  4. Kiedy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat PAIRING, wykonaj procedurę parowania w telewizorze.
   (Jeśli na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się TV, zacznij proces od początku.)

  Jak wykonać parowanie Bluetooth w soundbarze HT-A5000/HT-A7000

  1. Włącz telewizor pilotem od telewizora.
  2. Naciśnij przycisk  (zasilania) na pilocie soundbara, aby włączyć soundbar.
  3. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH na soundbarze i przycisk TV na pilocie soundbara. Trzymaj oba przyciski przez 5 sekund.
   Upewnij się, że na wyświetlaczu na panelu przednim pojawił się napis TV(BT) ON.
  4. Kiedy na soundbarze zacznie szybko migać niebieski wskaźnik BLUETOOTH, a na wyświetlaczu pojawi się napis PAIRING, wykonaj procedurę parowania w telewizorze.
   (Jeśli na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się TV(BT) OFF, zacznij proces od początku.)